Tag: കുസൃതി ചോദ്യം

രസകരമായ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

അച്ഛൻ വന്നു എന്ന് പേരുവരുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്? ഉത്തരം : പപ്പായ 😀 അങ്ങോട്ടോടും, ഇങ്ങോട്ടോടും. നേരെനിന്ന് സത്യം പറയും? ഉത്തരം : ത്രാസ്സ് 😀 മുള്ളുണ്ട് മുരിക്കല്ല, കൈപ്പുണ്ട് കാഞ്ഞിരമല്ല? ഉത്തരം : പാവക്ക 😀 ആയിരം പോലീസുകാർക്ക് ഒരു ബെൽറ്റ് ഉത്തരം : ചൂല് 😀 ആനയിലുണ്ട് ചേനയിലില്ല, ഇമയിലുണ്ട് ഇഷ്ട്ടത്തിലില്ല. രണ്ട് അക്ഷരമുള്ള ഞാനാര്? ഉത്തരം : ആമ

Back To Top