എൽഎസ്എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി.

 2023 അധ്യയന വർഷത്തെ എൽഎസ്എസ്, യുഎസ്എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകളുടെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി. 

എൽഎസ്എസ്, യുഎസ്എസ് പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 26ന് നടക്കും. പേപ്പർ ഒന്ന് പരീക്ഷ രാവിലെ 10.15 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12വരെയും പേപ്പർ 2 പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.15 മുതൽ 3വരെയും നടക്കും. ടൈം ടേബിളും വിശദവിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ പരീക്ഷ വിജ്ഞാപനം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://pareekshabhavan.kerala.gov.in/ ൽ ലഭ്യമാണ്. സ്കൂൾ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർച്ച്‌ 22ന് ആരംഭിക്കും. 

എൽ.എസ്​.എസ്​. പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത 

👉     കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ (ഗവൺമെൻ്റ്/എയ്ഡഡ്/അംഗീകാരമുള്ള അൺഎയ്ഡഡ്) ഈ അധ്യയന വർഷം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവരും രണ്ടാം ടേം പരീക്ഷയിൽ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഗണിതം, പരിസരപഠനം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് എേഗ്രഡ് നേടിയിട്ടുള്ളവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പരീക്ഷയെഴുതാൻ യോഗ്യരാണ്.

👉     മേൽ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മാത്രം ബിേഗ്രഡ് ആയ കുട്ടികൾ ഉപജില്ലാതല കലാ–കായിക–പ്രവൃത്തി പരിചയ ഗണിത സോഷ്യൽസയൻസ്​ മേളകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഇനത്തിൽ എ േഗ്രഡോ ഒന്നാം സ്​ഥാനമോ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ്.

 👉     ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് കുട്ടികൾ ഫീസ്​ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അർഹതയുള്ള കുട്ടികളുടെ പേരു  വിവരങ്ങൾ സ്​കൂൾ ഹെഡ ്മാസ്റ്റർ ഓൺലൈനായി 22/03/2023 മുതൽ 30/03/2023  വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

LSS EXAM NOTIFICATION 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top