ഏറ്റവും ചെറിയ ഭരണഘടന ഏത് രാജ്യത്തിന്റേതാണ്‌? മലയാളം ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും | Malayalam Quiz Questions and Answers
ചോദ്യങ്ങൾ 


1.സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജന്മദിനമായ ജനുവരി 12 എന്തായി ആചരിക്കുന്നു?

2.ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന ലോകമത പാർലമെന്റിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പങ്കെടുത്ത വർഷമേത്?

3. കോൺഗ്രസിൽ ആദ്യത്തെ പിളർപ്പുണ്ടായ വർഷമേത്?

4.’നേതാജി” എന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ വിളിച്ചതാര്?

5. ‘ഗുരുദേവ് ” എന്ന് ടാഗോറിനെ വിളിച്ചതാര്?

6. 1811ൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവാര്?

7. ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായുള്ള പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായതെന്ന്?

8. കേന്ദ്രത്തിൽ ആദ്യമായി ദ്വിമണ്ഡല നിയമ നിർമ്മാണസഭ നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ നിയമം ഏതായിരുന്നു?

9. ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്ന ദിവസമേത്?

10.1906 ഡിസംബർ 30ന് മുസ്ലീംലീഗ് പിറവിയെടുത്തതെവിടെ?

11. ‘ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്” എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി മുഴക്കിയതാര്?

12. കോൺഗ്രസും മുസ്ലീം ലീഗുമായി യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംഭവമേത്?

13. ഇന്ത്യയിലെ ഹോം റൂൾ ലീഗുകളുടെ സ്ഥാപകർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു?

14. ഗാന്ധിജിയെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച പുസ്തകമേത്?

15. സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകർ ആരെല്ലാമായിരുന്നു?

16. സൈമൺ കമ്മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയതെന്ന്?

17. വ്യക്തികളെ വിചാരണ കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും തടവിൽ വയ്ക്കാനും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അധികാരം നൽകിയ നിയമമേത്?

18. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ഇപ്പോൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്?

19. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായി കോൺഗ്രസ് ആചരിച്ചതെന്ന്?

20. ഗാന്ധിജി ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ദണ്ഡിമാർച്ച് ആരംഭിച്ചതെന്ന്?

21. ‘സാരേ ജഹാം സെ അച്ഛാ” എന്ന ദേശഭക്തിഗാനം രചിച്ചതാര്?

22. മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നതെവിടെ?

23. കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാര്?

24. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നതെവിടെ?

25. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജനിച്ചതെവിടെ?

26. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ രൂപവത്കരണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്തതാര്?

27.1946ലെ നാവിക കലാപം ആരംഭിച്ചതെവിടെ?

28. പ്രത്യേക രാജ്യം വേണമെന്ന പ്രമേയം മുസ്ലിംലീഗ് പാസ്സാക്കിയതെന്ന്?

29. ഏറ്റവും ചെറിയ ഭരണഘടന ഏത് രാജ്യത്തിന്റേതാണ്‌?

30.ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു?

31. ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്ന ആശയത്തിനു പിന്നിൽ ഏത് രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയാണുള്ളത്?

32. മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച്  പറയുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പേത്?

33. ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗമേത്?

34. മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പേത്?

35. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രത്തലവനാര്?

36. രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്?

37. രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ്?

38. രാഷ്ട്രപതിയെ സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കാനുള്ള നടപടി?

39. പാർലമെന്റിന്റെ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നത് ആരാണ്?

40. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ രാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു?

41. തുടർച്ചയായി രണ്ടുതവണ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം വഹിച്ച ഏക വ്യക്തി ആരാണ്?

42.അധികാരത്തിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ്?

43.രാഷ്ട്രപതിയാവും മുൻപ് കേരളത്തിലെ ഗവർണറായിരുന്ന വ്യക്തി ആര്?

44.ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ്?

45. രാഷ്ട്രപതിയായ ഏക കേരളീയനാര്?

46. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവുമുയർന്ന നിയമനിർമ്മാണസഭയേത്?

47. പാർലമെന്റിന്റെ ഏത് സഭയിലെ അംഗങ്ങളെയാണ് ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?

48. പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആരാണ്?

49. ബജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്?

50.പാർലമെന്റിലെ സ്ഥിരം സഭയേത്?


ഉത്തരങ്ങൾ


(1) ദേശീയ യുവജനദിനം 

(2) 1893 

(3) 1907ലെ സൂററ്റ്  സമ്മേളനം 

(4) ഗാന്ധിജി 

(5) ഗാന്ധിജി 

(6) ജോർജ്ജ് അഞ്ചാമൻ 

(7) 1911 

(8) മൊണ്ടേഗു – ചെംസ്‌ഫോർഡ്  പരിഷ്കാരങ്ങൾ  

(9) 1905 ഒക്ടോബർ 16 

(10) ധാക്കയിൽ 

(11) ഭഗത്‌സിംഗ് 

(12) ലക്നൗ ഉടമ്പടി 

(13) ആനി ബസന്റ്,  ബാലഗംഗാധര തിലകൻ 

(14) ജോൺ റസ്കിന്റെ ‘അൺ ടു ദിസ് ലാസ്റ്റ് ” 

(15) സി.ആർ.ദാസ്, മോട്ടിലാൽ നെഹ്‌റു 

(16) 1928 ഫെബ്രുവരി 3 

(17) റൗലറ്റ് നിയമം 

(18) പഞ്ചാബ് 

(19) ജനുവരി 26 (1930) 

(20) 1930 മാർച്ച് 6 

(21) മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ 

(22) ലണ്ടനിൽ 

(23) രാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് 

(24) മുംബയ് 

(25) 1897 ജനുവരി 23ന് കട്ടക്കിൽ 

(26) ക്യാപ്ടൻ മോഹൻസിംഗ് 

(27) മുംബൈ 

(28) 1940 മാർച്ച് (ലാഹോർ പ്രമേയം) 

(29) അമേരിക്കയുടെ 

(30) ഡോ.രാജേന്ദ്രപ്രസദ് 

(31) അമേരിക്ക 

(32) 12 മുതൽ 35 വരെ 

(33) രാഷ്ട്രനിർദ്ദേശകതത്വങ്ങൾ 

(34) 51 (എ) വകുപ്പ് 

(35) രാഷ്ട്രപതി അഥവാ പ്രസിഡന്റ്  

(36)പാർലമെന്റിലെയും നിയമസഭകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ. 

(37) ഉപരാഷ്ട്രപതി 

(38) ഇംപീച്ച്മെന്റ് 

(39) രാഷ്ട്രപതി 

(40) ഡോ. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് 

(41) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് 

(42) സാക്കിർ ഹുസൈൻ 

(43) വി.വി. ഗിരി 

(44) എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ 

(45) കെ.ആർ.നാരായണൻ 

(46) പാർലമെന്റ്  

(47) ലോക്‌സഭാംഗങ്ങളെ 

(48) ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ 

(49) ലോക്‌സഭയിൽ 

(50) രാജ്യസഭ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top