കേരളത്തിലെ നദികള്‍ അറിയേണ്ടതെല്ലാം | Rivers in Kerala Full Informations


44 നദികളുണ്ട്‌ കേരളത്തില്‍. അവയില്‍ 41 എണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്നു. മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ടും. അറബിക്കടലിലോ കായലുകളിലോ മറ്റു നദികളിലോ ചേരുന്നവയാണ്‌ പടിഞ്ഞാറേയ്‌ക്കൊഴുകുന്ന നദികള്‍. നദികളിലേക്ക്‌ ആയിരക്കണക്കിന്‌ അരുവികളും തോടുകളും ഒഴുകിച്ചേരുന്നുണ്ട്‌. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ്‌ 1974-ല്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ജലവിഭവ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 15 കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള പ്രവാഹങ്ങളെയാണ്‌ നദികളായി കണക്കാക്കുന്നത്‌.


പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികള്‍


1. മഞ്ചേശ്വരം പുഴ (16 കി. മീ.)


2. ഉപ്പളപുഴ (50 കി. മീ.)


3. ഷീരിയപുഴ (67 കി. മീ.)


4. മെഗ്രാല്‍പുഴ (34 കി. മീ.)


5. ചന്ദ്രഗിരിപുഴ (105 കി. മീ.)


6. ചിറ്റാരിപുഴ (25 കി. മീ.)


7. നീലേശ്വരംപുഴ (46 കി. മീ.)


8. കരിയാങ്കോട്‌ പുഴ (64 കി. മീ.)


9. കവ്വായി പുഴ (31 കി. മീ.)


10. പെരുവമ്പ പുഴ (51 കി. മീ.)


11. രാമപുരം പുഴ (19 കി. മീ.)


12. കുപ്പം പുഴ (82 കി. മീ.)


13. വളപട്ടണം പുഴ (110 കി. മീ.)


14. അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ (48 കി. മീ.)


15. തലശ്ശേരി പുഴ (28 കി. മീ.)


16. മയ്യഴി പുഴ (54 കി. മീ.)


17. കുറ്റിയാടി പുഴ (74 കി. മീ.)


18. കോരപ്പുഴ (40 കി. മീ.)


19. കല്ലായി പുഴ (22 കി. മീ.)


20. ചാലിയാര്‍ പുഴ (169 കി. മീ.)


21. കടലുണ്ടി പുഴ (130 കി. മീ.)


22. തിരൂര്‍ പുഴ (48 കി. മീ.)


23. ഭാരതപ്പുഴ (209 കി. മീ.)


24. കീച്ചേരി പുഴ (51 കി. മീ.)


25. പുഴക്കല്‍ പുഴ (29 കി. മീ.)


26. കരുവന്നൂര്‍ പുഴ (48 കി. മീ.)


27. ചാലക്കുടി പുഴ (130 കി. മീ.)


28. പെരിയാര്‍ (244 കി. മീ.)


29. മൂവാറ്റു പുഴയാറ്‌ (121 കി. മീ.)


30. മീനച്ചിലാറ്‌ (78 കി. മീ.)


31. മണിമലയാറ്‌ (90 കി. മീ.)


32. പമ്പയാറ്‌ (176 കി. മീ.)


33. അച്ചന്‍ കോവിലാറ്‌ (128 കി. മീ.)


34. പള്ളിക്കലാറ്‌ (42 കി. മീ.)


35. കല്ലടയാറ്‌ (121 കി. മീ.)


36. ഇത്തിക്കരയാറ്‌ (56 കി. മീ.)


37. അയിരൂര്‍ (17 കി. മീ.)


38. വാമനപുരം ആറ്‌ (88 കി. മീ.)


39. മാമം ആറ്‌ (27 കി. മീ.)


40. കരമനയാറ്‌ (68 കി. മീ.)


41. നെയ്യാറ്‌ (56 കി. മീ.)
കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികള്‍ 


42. കബിനീ നദി


43. ഭവാനിപ്പുഴ


44. പാമ്പാര്‍കേരളത്തിലെ നദികള് ക്വിസ്


1.കേരളത്തിലെ ആകെ നദികൾ ?

Answer :- 44

2. ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി?

Answer :- പെരിയാർ

3. ഏറ്റവും ചെറിയ നദി?

Answer :- മഞ്ചെശ്വരം

4. വടക്കേ അറ്റത്തെ നദി ?

Answer :- മഞ്ചെശ്വരം

5. തെക്കേ അറ്റത്തെ നദി?

Answer :- നെയ്യാർ

6. പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി?

Answer :- പമ്പ

7. ഏത് പുഴയുടെ തീരമാണ് മാമാങ്കത്തിന് വേദി ആയിരുന്നത്?

Answer :- ഭാരതപ്പുഴ

8. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുഴകളുള്ള ജില്ല?

Answer :- കാസർഗോഡ്‌

9. കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ എത്ര?

Answer :- 3

10. കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെ ?

Answer :-കബനി, ഭവാനി, പാമ്പാർ

11. കുറുവ ദ്വീപ്‌ ഏത് നദിയിൽ ആണ്?

Answer :-കബനി

12. പാത്രക്കടവ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നദി?

Answer :- കുന്തിപ്പുഴ

13. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകളുള്ള നദി?

Answer :- പെരിയാർ

14. കാസർഗോഡ്‌ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ?

Answer :- ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ

15. പറശ്ശനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്?

Answer :- വളപട്ടണം

16. ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Answer :- പമ്പ

17. അതിരപ്പള്ളി, വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏത് നദിയിലാണ്?

Answer :- ചാലക്കുടി

18. ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് വാളയാർ ?

Answer :- ഭാരതപ്പുഴ

19. നേര്യമംഗലം പദ്ധതി ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

Answer :- പെരിയാർ

20. പേരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ്?

Answer :- പമ്പ

21. സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി?

Answer :- കുന്തിപ്പുഴ

22. ശങ്കരാ ചര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്?

Answer :- പെരിയാർ

23. ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിക്ക് വേദിയാകുന്ന നദി?

Answer :- പമ്പ

24. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി?

Answer :- വാമനപുരം

25. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സമ്മേളനമായ മാരാമണ് കണ്വെൻഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്?

Answer :- പമ്പ


26.കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് (ചെറുതുരുത്തി )ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് ?

ഭാരതപ്പുഴ


27.ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു വിശുദ്ധമായ ശ്മശാനമാണ്?

തിരുവില്വാമലയിലെ ഐവർ മഠം.
28.കുന്തിപ്പുഴ,തൂതപ്പുഴ,വാളയാർ,മലമ്പുഴ എന്നിവ ഏതു നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ് ?

ഭാരതപ്പുഴ


29.കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദി?

പമ്പാനദി.


30.ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം പുണ്യനദിയായി അറിയപ്പെടുന്ന നദി ?

 പമ്പാനദി

31.“ദക്ഷിണ ഗംഗ”യെന്ന്  വിളിക്കപ്പെടുന്ന നദി ?

 പമ്പാനദി


32.പമ്പാനദിയുടെ പ്രഭവസ്ഥാനം ?

പീരുമേടിലെ പുളച്ചിമല


33കുട്ടനാട്ടിലെ ഒരു പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സ് ?

പമ്പാനദി.


34.പൗരാണിക കാലത്ത് ബാരിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി ?

പമ്പാനദി


35.ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയായ 1896-ൽ ആരംഭിച്ച മാരാമൺ കൺവൻഷൻ, ചെറുകോൽപുഴ ഹിന്ദുമത കൺ‌വൻഷൻ, റാന്നി ഹിന്ദുമത കൺ‌വൻഷൻ എന്നിവ നടക്കുന്നത് ഏതു നദിയിലെ മണൽ‌പ്പുറത്താണ്?

പമ്പാനദി


36.ആറന്മുള വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ?

പമ്പാനദി


37.പമ്പയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ ഏതെല്ലാം ?

പമ്പയാർ, കക്കിയാർ, അഴുതയാർ, കക്കാടാർ, കല്ലാർ


38.കേരളത്തിലെ നദികളിൽ നീളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദിയാണ് ?

ചാലിയാർ.(169 കി.മി.)


39.ബേപ്പൂർ പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നദി ?

 ചാലിയാർ


40.ചാലിയാർ നദിക്കരയിലുള്ള ഏതു പൾപ്പ് ഫാക്ടറിയാണ് ചാലിയാർ നദിയുടെ മലിനീകരണത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയത് ?

മാവൂർ ഗ്വാളിയോർ റയോൺസ് (ഗ്രാസിം ഫാക്ടറി)

41.കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സമരം ?

ചാലിയാർ സംരക്ഷണ സമരം


42.ചാലിയാർ സംരക്ഷണ സമരത്തിനു നേതൃത്വo കൊടുത്ത ആൾ ?

കെ.എ .റഹ്മാൻ


43.ചാലിയാറിന്റെ പ്രധാന  പോഷകനദികൾ ഏതെല്ലാം?

ചാലിപ്പുഴ,ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ,ചെറുപുഴ


44.കേരളത്തിലെ നദികളുടെ നീളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ 5-ആം സ്ഥാനത്തുള്ള നദി ?

ചാലക്കുടിപ്പുഴ( 144 കിലോമീറ്റർ)


45.ഇന്ത്യയിൽ വച്ചു തന്നെ എറ്റവുമധികo മത്സ്യ- വൈവിധ്യവും ജൈവ-വൈവിധ്യവും കാണപ്പെടുന്ന നദി ?

 ചാലക്കുടിപ്പുഴ


46.അതിരപ്പിള്ളി, വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതു നദിയിലാണ് ?

ചാലക്കുടിപ്പുഴ


47.പുഴകൾ ഗതിമാറിയൊഴുകുന്നതുമൂലം രൂപംകൊള്ളുന്ന ഓക്‌സ്‌ബോ തടാകo കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏതു നദിയിലാണ് ?

ചാലക്കുടിപ്പുഴ(വൈന്തലക്കടുത്തു).


48.പറമ്പിക്കുളം,കുരിയാകുട്ടി,ഷോളയാർ,കാരപ്പറ,ആനക്കയം എന്നിവ ഏതിന്റെ പോഷക നദികൾ ആണ് ?

ചാലക്കുടിപ്പുഴ


49.കരിംകഴുത്തൻ മഞ്ഞക്കൂരി , നെടും കൽനക്കി , മോഡോൻ ഗാറ സുരേന്ദ്രനാഥിനീയ്,സളാരിയാസ് റെറ്റികുലേറ്റസ് എന്നീ മത്സ്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏക നദി ?

ചാലക്കുടിപ്പുഴ


50.വംശനാശം സംഭവിച്ചു എന്നു കരുതിയ ഏതു ജീവിയെ ആണ് 70 കൊല്ലത്തിനുശേഷം 1982ൽ വാഴച്ചാൽ മേഖലയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് ?

ചൂരലാമ (Cochin Forest Cane Turtle).


51.കേരളത്തിലെ നയാഗ്രാ എന്നു അറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളചാട്ടം?

അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം.


52.എവിടെ വെച്ചാണ് ചാലക്കുടി പുഴ പെരിയാർ നദിയിൽ ലയിക്കുകയും പിന്നീട്‌ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ?

എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ജില്ലകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള എളന്തിക്കര


53.മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന,കേരളത്തിലെ നദികളിൽ നീളം കൊണ്ട് ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദിയാണ് ?

കടലുണ്ടിപ്പുഴ

54.ഏതു നദിയിലാണ് ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് – പമ്പ


55.കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല – കാസർഗോഡ്


56.കേരളത്തിന്റെ നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി – ഭാരതപ്പുഴ


57.കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടു കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദി – കബനി


58.കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഇടുക്കി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതു നദിയിൽ – പെരിയാർ


58.മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഏതു നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് – പെരിയാർ


59.സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി – കുന്തിപ്പുഴ


60.കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദി – കുന്തിപ്പുഴ


61.കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി – ഭാരതപ്പുഴ


62.ഏതു നദിയിൽ നിന്നാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം രൂപപ്പെടുന്നത് – ചാലിപ്പുഴ


63.ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് – പമ്പ


64.ബേപ്പൂർ പുഴ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നദി – ചാലിയാർ


65.ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നും ബാരിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നദി – പമ്പ


66.ആലുവ ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് – പെരിയാർ


67.പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി – പെരിയാർ


68.മാമാങ്കം ഏതു നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് – ഭാരതപ്പുഴ


69.കേരള കലാമണ്ഡലം ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് – ഭാരതപ്പുഴ


70.കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചനപദ്ധതി – കല്ലടTags:

കേരളത്തിലെ 44 നദികള്,കേരളത്തിലെ നദികള് pdf,കേരളത്തിലെ നദികള് psc,കേരളത്തിലെ നദികള് എത്ര,കേരളത്തിലെ ചെറിയ നദി,പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികള്,അറബിക്കടലില് പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ നദികള്,കേരളത്തിലെ നദികള് ക്വിസ്,കേരളത്തിലെ നദികള് psc,കേരളത്തിലെ 44 നദികള്,കേരളത്തിലെ ചെറിയ നദി,കേരളത്തിലെ നദികളുടെ പേര്,കേരളത്തിലെ നദികള് ഏതെല്ലാം,കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി,ഇന്ത്യന് നദികള് ക്വിസ്,കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വീതി കൂടിയ നദി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top