കോഴിക്കോട് 61-ാമത് കേരള സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവം – വേദികൾ

കോഴിക്കോട് 61-ാമത് കേരള സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവം – വേദികൾ Kerala School Festival Kozhikode Venues

1. അതിരാണിപ്പാടം / ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം മൈതാനം വെസ്റ്റ്ഹിൽ 

2. ഭൂമി / സാമൂതിരി സ്കൂൾ, തളി

3 കൂടല്ലൂർ / സാമൂതിരി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട്, തളി

4. തസ്രാക്ക് പ്രോവിഡൻസ് സ്കൂൾ, 

5. ബേപ്പൂർ | ഗുജറാത്തി ഹാൾ, ബീച്ച് നടക്കാവ്

6 നാമകം പൂരം / സെന്റ് ജോസഫ് ബോയ്സ് സ്കൂൾ 

7. പാണ്ഡവപുരം : ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് സ്കൂൾ

8. തൃക്കോട്ടൂർ – എം.എം. സ്കൂൾ, പരപ്പിൽ

9. തിക്കോടി / എം.എം. സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം, പരപ്പിൽ

10. പാലേരി | ഗണപത് ബോയ്സ് സ്കൂൾ, ചാലപ്പുറം 

11. മൂപ്പിലശ്ശേരി / അച്യുതൻ ഗേൾസ് സ്കൂൾ, ചാലപ്പുറം

12. പുന്നയൂർക്കുളം | അച്യുതൻ ഗേൾസ് എൽ.പി. സ്കൂൾ, ചാലപ്പുറം

13. ഉജ്ജയിനി / സെന്റ് വിൻസന്റ് കോളനി സ്കൂൾ, അശോകപുരം 

14. തിരുനെല്ലി എസ്സ്.കെ. പൊറ്റക്കാട് ഹാൾ, പുതിയാ

15. മയ്യഴി / നന്റ് ആന്റണീസ് യു.പി. സ്കൂൾ

16. തക്ഷൻകുന്ന് ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാരപ്പറമ്പ് 

17. അവിടനല്ലൂർ / സെന്റ് മൈക്കിൾസ് സ്കൂൾ, വെസ്റ്റ്ഹിൽ

18. ഊരാളിക്കുടി | ഫിസി. എ. ഗൗണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഹിൽ

19. കക്കട്ടിൽ മർക്കസ് സ്കൂൾ എരഞ്ഞിപ്പാലം

20. ശവസ്തി ) ൺഹാൾ 21. ഖജുരാഹോ / ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. നടക്കാവ്

22. തച്ചനക്കര | ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. നടക്കാവ്

23. ലന്തൻബത്തേരി ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. നടക്കാവ് 

24. മാവേലിമന്റും ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. നടക്കാവ്


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top