ടിന്റുമോന്‍ തമാശ | Tintumon Jokes in Malayalam

  

#tintumon #tintumonjokes  #tintumoncomedy #TINTU #MON #JOKES #ടിന്റുമോന്‍ #തമാശകള്

👲ടിന്റുമോന് തമാശകള് | Tintumon jokes questions and answers 👲Tintumon Jokes in Malayalam ടിന്റുമോന് കോമഡി

Hi Welcome To School Bell Channel

School Bell Youtube Channel  is a learning channel mainly focusing Primary school studens.

😝😜😝😜😝😜😝😜😝😜😝😜😝😜😝😜😝😝😜😝😜😝😜😝😜😝

ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത് കണ്ട ടിന്‍റുമോനോട് ടീച്ചര്‍- മിടുക്കന്‍.. എല്ലാവരും ടിന്‍റുമോനെ കണ്ടു പടിക്കണം.. വളരെ നല്ല ശീലമാണിത്.. ശരി.. എന്തിനാണ് ടിന്‍റുമോന്‍ പ്രാര്‍ഥിച്ചേ ??

ടിന്‍റുമോന്‍- ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രാര്‍ഥിക്കണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് !

😝😜😝😜😝😜😝😜😝😝😜😝😜😝😜😝😜😝😝😜😝😜😝😜😝😜😝Tags:

ടിന്റുമോന് തമാശ,ടിന്റുമോന് ജോക്ക്,ഒരു കോമഡി പറഞ്ഞുതരാമോ,ഗൂഗിള് ഒരു കോമഡി പറഞ്ഞുതരാമോ,ടിന്റുമോന് കോമഡി,ടിന്റുമോന് റെ കഥ,കാര്ട്ടൂണ് മലയാളം,കാര്ട്ടൂണ് തായേ,ബജാജ് കാര്ട്ടൂണ്,ടിന്റുമോന് തമാശകള്,Tintumon,ടിന്റുമോന് ജോക്ക് പറയൂ,Tintumon jokes in Malayalam 2021,Tintumon jokes malayalam text,Tintumon jokes questions and answers,Tintumon jokes in Malayalam 2020,Tintumon jokes new malayalam,Tintumon images,Tintumon,Tintumon malayalam jokes,ടിന്റുമോന് തമാശ,ടിന്റുമോന് ജോക്ക്,ടിന്റുമോന് കോമഡി,ടിന്റുമോന് റെ കഥ,Tintumon Jokes,Tintumon rocks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top