ദൈവമേ നിന്‍റെ ദിവ്യ കാരുണ്യം | പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം

Daivame Ninte Divya Karunyam | ദൈവമേ നിന്‍റെ ദിവ്യ കാരുണ്യം | പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | Lyrical Video Song


#prayermalayalam #prayer#prayersong

ദൈവമേ നിന്‍റെ ദിവ്യ കാരുണ്യം
നിത്യവും ഞങ്ങള്‍ക്കരുളേണം
എന്നെന്നും നിന്‍റെ പുണ്യനാമങ്ങള്‍
പാടുവാന്‍ നാദം നല്‍കേണം
മിണ്ടുന്നതെല്ലാം മധുരമാവേണം
നന്മ മാത്രം തോന്നേണം
ദൈവമേ നിന്‍റെ ദിവ്യ കാരുണ്യം
നിത്യവും ഞങ്ങള്‍ക്കരുളേണം

ഇരുളില്‍ ദീപമായ് തെളിയേണം
എന്നും തുണയായ് നീ കൂടെ പോരേണം
പാഠമെന്നും എളുപ്പമാകേണം
ശീലങ്ങള്‍ നല്ലതാകേണം
മുള്ളുകള്‍ മാറ്റി പൂവിരിക്കേണം
നിന്‍ വഴി ഞങ്ങള്‍ക്കരുളേണം
ദൈവമേ നിന്‍റെ ദിവ്യ കാരുണ്യം
നിത്യവും ഞങ്ങള്‍ക്കരുളേണം

നിന്‍റെ സ്നേഹത്തില്‍ മുങ്ങി
നീരാടാന്‍ സൌഭാഗ്യമെന്നും നല്‍കേണം
കൂടെയെന്നും നടക്കേണം
കൂട്ടിനേട്ടനെപ്പോലെയെത്തെണം
നിന്‍ മടിത്തട്ടില്‍ വീണുറങ്ങുമ്പോള്‍
പൂങ്കിനാവുകള്‍ കാണേണം
ദൈവമേ നിന്‍റെ ദിവ്യ കാരുണ്യം
നിത്യവും ഞങ്ങള്‍ക്കരുളേണം

നിഖിലലോകങ്ങൾക്കുമേക രക്ഷകനാകും
അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും


Watch Video Here 👇

https://youtu.be/GFJENwZfXwU


Tags:

prayer song in malayalam lyrics,prayer song in malayalam,aalam dayaluvay prayer song,paaram dayaluvay lyrics,param dayaluvay prayer,aalam dayaluvay,aalam dayalu song,aalam dayaluvay prayer,aalam dayaluvay prayer song lyrics,malayalam songs,prayer song malayalam,സ്കൂളിൽ പാടാൻ പറ്റിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനങ്ങൾ,school prayer song malayalam,school prayer malayalam,Malayalam prayer song,kids song malayalam,malayalam kids song,school prathna,school prathna videoennum ennum nirayum velichame,engumengum nirayum velichame mp3 download,ninnil ennum nirayum lyrics,
എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ വരികള്,ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥന വരികള്,malayalam prayer for students,nanma roopi yaya daivame lyrics,prayer for kids in school malayalam,ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥന ഉള്ളൂര്,പ്രാര്ത്ഥന ഗീതങ്ങള്,നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ full lyrics,മലയാളം സ്കൂള് പ്രാര്ത്ഥന,ഈശ്വരാ കൈകൂപ്പി,School prayer songs malayalam,Malayalam Prayer song lyrics,കാണായ ലോകങ്ങള് കാക്കുന്ന ദേവാ lyrics,സ്കൂള് പ്രാര്ത്ഥനകള് lyrics,പ്രാര്ത്ഥന ഗാനം,sathyamayi shudha lyrics,sathyamayi shudha snehamayi prayer song lyrics,eswara prarthana malayalam lyrics,eswara kai koopi lyrics,eswara kai koopi nilpu njan,മലയാളം സ്കൂള് പ്രാര്ത്ഥന,akhilanda mandalam lyrics malayalam,akhilanda mandalam lyrics in english,aalam dayaluvay lyrics,Aalam Padachavane Muslim Devotional Songs Lyrics,daivame ninte divya karunyam malayalam lyrics,prayer song daivame ninte divya karunyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top