മണ്ണ് വാരി കളിക്കും | നമ്മുടെ ജഗ്ഗു കുട്ടൻ | Mannu vaari kalikkum | Kilikonchal Anganwadi Song | Lyrical Video Song

 #jaggukuttan #schoolbell #kilikonchalsong


മണ്ണ് വാരി കളിക്കും | നമ്മുടെ ജഗ്ഗു കുട്ടൻ | Kilikonchal Anganwadi Song | Lyrical Video Song | School Bell
Mannu vaari kalikkum

മണ്ണ് വാരി കളിക്കും
വെള്ളം ചീറ്റി രസിക്കും
കറുകറു കറുത്തൊരു കുസൃതി കുട്ടൻ
ചിനു ചിനെ ചിണുങ്ങുന്ന കുറുമ്പൻ കുട്ടൻ
നമ്മുടെ ജഗ്ഗു കുട്ടൻ

Mannu vaari kalikkum
Vellam cheetti rasikkum
Karu karu karuthoru kusrithi kuttan
Chinu chine chinangunna kurumban kuttan
Nammude jaggu kuttan


Video Link

MANNU VAARI KALIKKUM
#anganwadi #anganwadisong


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top