റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ചെറിയ പ്രസംഗം

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ചെറിയ പ്രസംഗം | Republic Day Short Speech For Kids

Hi Welcome To School Bell Channel

 it is an Entertaining Channel Including School Welcome Song , School Prayer Songs .School Prayers, Kids Prayers, Poems, Stories, Rhymes ,Online Classes and other fun stuff for your little ones.

 

എല്ലാവർക്കും ഒരു സുപ്രഭാതം! . റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായതിനാൽ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായ ദിവസമാണ്! ഈ ദിവസം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭരണഘടന എഴുതിയത് മഹാനായ ഡോ. ബാബാസാഹെബ് അംബേദ്കർ ആണ് , ഈ അവസരത്തിൽ നാമെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം.

നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്താണ്. ഇന്ന് നമുക്കുള്ളതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഈ മഹാനായ നേതാക്കളുടെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും മൂലമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന സമാധാനപരമായ ജീവിതം. ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും നാം ശരിയായ ചുവടുകൾ എടുക്കണം. ഈ രാജ്യത്ത് നാം ജീവിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നാം പാലിക്കണം. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള നമ്മുടെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിറവേറ്റുമെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ ഒരു മഹാശക്തിയാക്കാം!

 

ജയ് ഹിന്ദ്

Tags:

republic day quiz in malayalam, 25 questions on republic day, independence day quiz questions and answers, republic day quiz ppt, republic day quiz in malayalam questions and answers, republic day questions and answers in malayalam, multiple choice questions on republic day, republic day quiz in english 2021,ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും 2020,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top