കൂ കൂ കൂകും തീവണ്ടി | Malayalam Nursery Rhymes | Koo Koo Kookum theevandi


കൂ കൂ കൂകും തീവണ്ടി | Koo Koo Koo Kum Theevandi | Malayalam Nursery Rhyme  Lyrical Video Song | School Bell

#NurseryRhyme #AnimatedRhymes #trainsong 


Malayalam Lyrics


കൂ കൂ കൂകും തീവണ്ടി

കൂകിപ്പായും തീവണ്ടി

കൽക്കരി തിന്നും തീവണ്ടി

വെള്ളം മോന്തും തീവണ്ടി

വെയിലത്തോടും തീവണ്ടി

മഴയത്തോടും തീവണ്ടി

രാപ്പകലോടും തീവണ്ടി

തളർന്നുനിൽക്കും തീവണ്ടി

ആഹാ നല്ലൊരു തീവണ്ടി

കൂ കൂ കൂകും തീവണ്ടി

കൂകിപ്പായും തീവണ്ടി

കൽക്കരി തിന്നും തീവണ്ടി

വെള്ളം മോന്തും തീവണ്ടി


English Lyrics


Koo koo kookum theevandi

Kooki payum theevandi

Kalkari thinnum theevandi

Vellam monthum theevandi

Veyilathodum theevandi

Mazhayathodum theevandi

Rapakal odum theevandi

Thalarnnu nikkum theevandi

Aa ha Nalloru theevandi

Koo koo kookum theevandi

Kooki payum theevandi

Kalkari thinnum theevandi

Vellam monthum theevandi


Watch Video Here 👇

https://youtu.be/jonf98ovrcsTags:


koo koo theevandi song,ku ku theevandi song,koo koo koo kum,theevandi song,കൂ കൂ കൂ കും തീവണ്ടി,തീവണ്ടി കാർട്ടൂൺ,train song,malayalam nursery rhymes,malayalam nursery rhymes songs,malayalam nursery rhymes songs with lyrics,malayalam nursery rhymes for kids,malayalam childrens song,malayalam kids songs,preschool songs,lkg songs,lkg songs video,kindergarten songs,kindergarten rhymes,malayalam,in malayalam,cartoon,song,songs,sing,with lyrics,sing along,ku ku ku ku theevandi,koo koo theevandi,koo koo theevandi cartoon,manjadi songs,manjadi train song,malayalam cartoon song for kids,Ku ku ku theevandi Trains for kids,Choo Choo Train,Kids Videos for Kids,Trains,Cartoon Train,chu chu train,train videos,train cartoon,trains for children,toy train,train for kids,toy trains,choo train cartoons,videos for kids,train videos for kids,cartoon for kids,choo train cartoon,cartoon cartoon,koo koo theevandi song,ku ku theevandi song,koo koo koo kum,theevandi song,കൂ കൂ കൂ കും തീവണ്ടി,തീവണ്ടി കാർട്ടൂൺ,train song,malayalam nursery rhymes,malayalam nursery rhymes songs,malayalam nursery rhymes songs with lyrics,malayalam nursery rhymes for kids,malayalam childrens song,malayalam kids songs,preschool songs,rhymes for kids,koo koo theevandi,rhyme about train,nursery songs,animated videos for kids,animated rhyme,nursery rhymes,Kuttappi,Animation,കൂ കൂ തീവണ്ടി,Koo Koo Theevandi,Informative Stories,Kids Special,Animation Stong,Popular hit Song,Most Viewed,Childrens Special,For Childrens,Song (Composition Type),Action Song,Kerala School Kalolsavam,Nursery Kalolsavam,Singing,song,kids song,kids action song,hit kids song,Children Song,Kids Song,Dance,new animation,hit animation,kids animation,new malayalam animation,popular animation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top