Category: Nursery Rhymes

പഞ്ചാര കുഞ്ചു | കുഞ്ചിയമ്മക്കഞ്ചു മക്കളാണേ | പഞ്ചാരക്കുഞ്ചു

#pancharakunju #kunjiyamma #കുഞ്ചിയമ്മ കുഞ്ചിയമ്മയ്ക്കഞ്ചു മക്കളാണേ മലയാളം വരികൾ | Kunjiyammakkanju Makkalane Malayalam Lyrics | Kunjiyamma Panchara kunju Lyrics in Malayalam    Malayalam Lyrics   കുഞ്ചിയമ്മക്കഞ്ചു മക്കളാണേ അഞ്ചാമൻ ഓമനക്കുഞ്ചുവാണേ, പഞ്ചാര വിറ്റു നടന്നു കുഞ്ചു, പഞ്ചാരക്കുഞ്ചുവെന്നു പേരു വന്നു. വഞ്ചിയിൽ പഞ്ചാരച്ചാക്കുവെച്ചു, തുഞ്ചത്തിരുന്നു തുഴഞ്ഞു കുഞ്ചു, പഞ്ചാര തിന്നു മടുത്തു കുഞ്ചു, ഇഞ്ചി കടിച്ചു രസിച്ചു കുഞ്ചു. കുഞ്ചിയമ്മയ്ക്കഞ്ചു മക്കളാണേ, അഞ്ചാമൻ പഞ്ചാരക്കുഞ്ചുവാണേ.   English Lyrics   Kunjiyammakkanju makkalane, Anjaamanomana kunjuvaane, […]

ആരു പറഞ്ഞു മ്യാവു ഞാനാ നിങ്ങടെ കാത്തു മലയാളം വരികൾ

Hi Welcome To School Bell Channel it is an Entertaining Channel Including School Welcome Song , School Prayer Songs .School Prayers, Kids Prayers, Poems, Stories, Rhymes ,Online Classes and other fun stuff for your little ones. #kathusong #aaruparanju #malayalamrhyms  Malayalam Lyrics   ആരു പറഞ്ഞു മ്യാവു ? ഞാനാ നിങ്ങടെ കാത്തു   ആരു പറഞ്ഞു മ്യാവു ? ഞാനാ […]

Baa Baa Black Sheep Have You Any Wool | Nursery Rhymes | Lyrical Video

Baa Baa Black Sheep |  Nursery Rhymes & Kids Songs  | Kids Song with Lyrics Hi Welcome To School Bell Channel it is an Entertaining Channel Including School Welcome Song , School Prayer Songs .School Prayers, Kids Prayers, Poems, Stories, Rhymes ,Online Classes and other fun stuff for your little ones. #babablacksheep  #nurseryrhymes #kidssong    […]

Twinkle Twinkle Little Star Lyrical Video | Nursery Rhymes & Kids Songs

Twinkle Twinkle Little Star Lyrics Video | Nursery Rhymes | Lyrical Video| Kids Song with Lyrics Hi Welcome To School Bell Channel  it is an Entertaining Channel Including School Welcome Song , School Prayer Songs .School Prayers, Kids Prayers, Poems, Stories, Rhymes ,Online Classes and other fun stuff for your little ones. #twinkletwinklelittlestar  #nurseryrhymes #kidssong  […]

Back To Top