പറ നിറയേ പൊന്നളക്കും പൗർണ്ണമി രാവായീ


പറ നിറയേ പൊന്നളക്കും പൗർണ്ണമി രാവായീ പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ

#onamsong #onam2022 #onamnostalgia


പറ നിറയേ പൊന്നളക്കും പൗർണ്ണമി രാവായീ

പടിഞ്ഞാറേ പൂപ്പാടം അഴകിൻ പാൽക്കടലായ്  (2)

നുരയിടുമലയിൽ നമുക്കു

തുഴയാനമ്പിളിത്തോണീ

തുഴഞ്ഞു ചെന്നാൽ 

കുളിച്ചു തൊഴുവാൻ തുമ്പപ്പൂങ്കാവ്


പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ

പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ


പറ നിറയേ പൊന്നളക്കും പൗർണ്ണമി രാവായീ

പടിഞ്ഞാറേ പൂപ്പാടം അഴകിൻ പാൽക്കടലായ്


ഏലേലം ഏലേലേലോ ഏലേലേലോ  (2)

കാവിനുള്ളിൽ വിളക്കു കൊളുത്തും 

കാവളം കിളിയേ

കൈവള കാതില ചാർത്തിയില്ലെ 

കോടിയുടുത്തീലേ  (2)


കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞൊരു പാടത്തുള്ളൊരു 

കതിരു പെറുക്കീലേ

കൊച്ചോല കുടിലിൻ മുന്നിൽ കളം മെനഞ്ഞീലേ

പൂക്കളം മെനഞ്ഞീലേ


പറ നിറയേ പൊന്നളക്കും പൗർണ്ണമി രാവായീ

പടിഞ്ഞാറേ പൂപ്പാടം അഴകിൻ പാൽക്കടലായ്


ആ അ ആ അ ആ അ അ അ അ അ 

ആ  അ ആ അ അ 

അ അ അ അ ആ  

ആ അ ആ അ 

അ അ അ അ അ അ അ ആ 


ആഞ്ഞിലിപ്പൂഞ്ചെപ്പിലൊളിക്കുമൊരാവണിക്കാറ്റേ

അന്നലൂഞ്ഞാലാടിയില്ലേ അലസം പാടീലേ  (2)

മിന്നി മിനുങ്ങണ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിങ്കു-കൊടുത്തീലേ

പൊന്നാര്യൻ കണ്ടം നടുവാൻ ഞാറ്റടി കെട്ടീലേ

പൊൻ ഞാറ്റടി കെട്ടീലേ


പറ നിറയേ പൊന്നളക്കും പൗർണ്ണമി രാവായീ

പടിഞ്ഞാറേ പൂപ്പാടം അഴകിൻ പാൽക്കടലായ്  


നുരയിടുമലയിൽ നമുക്കു തുഴയാനമ്പിളിത്തോണീ

തുഴഞ്ഞു ചെന്നാൽ 

കുളിച്ചു തൊഴുവാൻ തുമ്പപ്പൂങ്കാവ്

പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ

പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ 


Watch Video Here 👇

https://youtu.be/NtlKxY7rloU
:

Tags:

ഓണം ആശംസകൾ  , ഓണാശംസകള്‍ Happy Onam 2021: Wishes in Malayalam ,Happy Onam 2022: Wishes, Messages, Images, Quotes,Onam 2021 Wishes in Malayalam: Greetings, Messages ,Onam wishing in malayalam Images,100+ (ഓണാശംസകൾ) Onam Ashamsakal – Malayalam Info,ഓണം നൽകുന്ന സന്ദേശം ,Onam songs 2020,കുട്ടികൾക്ക് പാടി രസിക്കാൻ ഓണപ്പാട്ടുകൾ,Onappattukal,Onam 2020,Onam songs,Onam Songs for Kids,ഓണം കുറിപ്പ്,ഓണം സന്ദേശം,ഓണം ഉപന്യാസം,ഓണം സാഹിത്യം,ഓണം ഐതീഹ്യം,ഓണം ചോദ്യങ്ങള്,ഓണം സന്ദേശം കുട്ടികള്ക്ക്,ഓണം കഥ,ഓണം 2022 calendar,മലയാളം കലണ്ടർ 2022,onam festival 2022,onam festival 2021,onam festival is celebrated in,onam festival food,onam festival in malayalam,onam festival in hindi,onam story,onam festival 2022,onam 2021,onam story,onam wikipedia,onam date,happy onam,5 sentences about onam in english,Onam songs 2022,Onam songs 2023,കുട്ടികള്ക്കുള്ള ഓണപ്പാട്ടുകള്,ഓണപ്പാട്ടുകള് കവിത,ഓണപ്പാട്ട് വരികള്,ഓണം പാട്ടുകള് pdf,മാവേലി പാട്ടുകള്,മാവേലി നാട് വാണീടും കാലം ആരുടെ വരികള്,ഓണം വിവരണം മലയാളം,ഓണപാട്ടു,onapattukal,ഓണച്ചൊല്ലുകള്‍,ഓണസദ്യ വിഭവങ്ങള് ലിസ്റ്റ്,ഓണസദ്യ കുറിപ്പ്,വിഷു സദ്യ വിഭവങ്ങള്,സദ്യ വിഭവങ്ങളുടെ പേരുകള്,നാടന് സദ്യ വിഭവങ്ങള്,പിറന്നാള് സദ്യ,സദ്യ ഓര്ഡര്,ഓണ ഭവങ്ങളുടെ പേര്,paraniraye ponnalakkum pournami ravi,onam bgm,paraniraye ponnalakkum pournami ravayi,paraniraye ponnalakkum pournami ravayi karaoke,paraniraye ponnalakkum song,paraniraye ponnalakkum whatsapp status,paraniraye ponnalakkum song lyrics,onam songs 2022,onam songs malayalam,onam2022,ഓണപ്പാട്ടുകൾ,Onappattukal,ഓണപ്പാട്ട്,ഓണം പാട്ടുകൾ,onam songs lyrics in malayalam,onam songs lyrics,onapattukal,onam 2022,onam songs malayalam lyrics,പറനിറയെ പൊന്നളക്കും,poove poli poove song,poove poli poove lyrics,പൂവേ പൊലി പൂവേ,the best onam song ever,thiruvonakainettam,yesudas onam songs,super hit onam songs,പറ നിറയേ പൊന്നളക്കും,paraniraye ponnalakkum song lyrics,paraniraye ponnalakkum songLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top