വായനദിനം പോസ്റ്റർ


#വായനദിനം #readingday #readingday2022

വായനദിനം പോസ്റ്റർ | Reading Day Poster

വായിച്ചാല്‍ വിളയും വായിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വളയും “

-കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് 


”വളരെയധികം ചിന്തിക്കുക, കുറച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കുക, അതിലും കുറച്ചെഴുതുക. കാരണം എഴുതുന്നത് പല തലമുറകളോളം രേഖയായിരിക്കും.” 

– എബ്രഹാം ലിങ്കണ്‍


”ശരീരത്തിന് വ്യായാമം എങ്ങനെയോ

അതുപോലെയാണ് വായന മനസ്സിന്.”

– റിച്ചാര്‍ഡ് സ്റ്റീല്‍


”വായന പോലെ ചെലവു ചുരുങ്ങിയ മറ്റൊരു വിനോദവുമില്ല. അതില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം പോലെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന

മറ്റൊരു ആനന്ദവുമില്ല.” 

– ലേഡി മൊണ്‍ടാക്


”ഒരു നല്ല ഗ്രന്ഥശാല ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ സര്‍വ്വകലാശാലയാണ്.” 

– കാര്‍ലെ


”സാമ്രാജ്യാധിപനായിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഒരു ഗ്രന്ഥശാലാ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം.” 

– നെപ്പോളിയന്‍


“വായന പോലെ ചെലവുചുരുങ്ങിയ മറ്റൊരു വിനോദവുമില്ല.അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം പോലെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ആനന്ദവുമില്ല.” 

– ലേഡി മൊൺടാക്


എഴുതാനും വായിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് നാല് കണ്ണുകളാണുള്ളത്

–അല്‍ബേനിയന്‍ പഴമൊഴി


Today a reader

Tommorow a leader


എല്ലാവരും വായനക്കാരാണ്,

എന്നാല്‍ ചിലര്‍ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം


ഒരു പുസ്തകമെന്നാല്‍ പോക്കറ്റില്‍ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ഒരു പൂന്തോട്ടം പോലെയാണ്

—ചൈനീസ് പഴമൊഴി


കൂടുതല്‍ വായിക്കുമ്പോള്‍

കൂടുതല്‍ അറിയുന്നു

കൂടുതല്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍

കൂടുതല്‍ സ്ഥലങ്ങള്‍ നിങ്ങളെത്തുന്നു

–ഡോ.സ്യൂസ്തുറന്നുകൊണ്ട്

കിനാവു കാണലാണ് വായന


വീണ്ടും വീണ്ടും തുറക്കാവുന്ന സമ്മാനപ്പൊതിയാണ് ഒരു പുസ്തകം

–ഗാരിസണ്‍ കെയിലര്‍


വായിക്കുന്ന കുട്ടി

മുതിരുമ്പോള്‍ ചിന്തിക്കുന്നു


നന്നായി വായിക്കാന്‍ അഞ്ച് എളുപ്പവഴികള്‍

1 വായിക്കുക

2 വായിക്കുക

3 വായിക്കുക

4 വായിക്കുക

5 വായിക്കുക


കൈയ്യില്‍ പിടിച്ച സ്വപ്നമാണ് പുസ്തകം.

–നീല്‍ ഗെയ്മാന്‍


തനിക്ക് ഒരു ജീവിതം മാത്രമേയുള്ളൂ

എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍

അയാള്‍ക്ക് പുസ്തകം വായിക്കാനറിയില്ല


നല്ലൊരു പുസ്തകത്തില്‍ ഏറ്റവും മികച്ചത് വരികള്‍ക്കിടയിലാവും

–സ്വീഡിഷ് പഴമൊഴി


എന്നാണൊ നിങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ പഠിക്കുന്നത്

അന്ന് മുതല്‍ നിങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്രരാണ്.

–ഫ്രെഡറിക് ഡഗ്ലാസ്


പുസ്തകത്തോളം വലിയ

ചങ്ങാതിയില്ലെന്നും

വായനയോളം വലിയ

അനുഭവമില്ല.


“പട്ടിണിയായ മനുഷ്യാ നീ

പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തോളൂ

പുത്തനൊരായുധമാണുനിനക്കതു്

പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തോളൂ”


Tags:

വായനാ ദിനം ,വായന ദിനം ആരുടെ ജന്മദിനം,വായന ദിനം കുറിപ്പ്,വായന ദിനം പ്രസംഗം മലയാളം,ലോക വായനാ ദിനം,വായന ദിനം 2021,വായന ദിനം ലേഖനം,വായനാ ദിനം എന്നാണ്,വായന ദിനം പ്രസംഗം മലയാളം pdf,വായനാ ദിനം ക്വിസ്,വായനാദിന ക്വിസ് മത്സരം 2021,വായന ദിനം 2021,ഗ്രന്ഥശാല ക്വിസ്,വായനദിന ക്വിസ് 2021,വനിതാ ദിനം ക്വിസ്,ദേശീയ വായന മാസം,വായനാദിനം ക്വിസ് pdf,ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് വായന ദിനമായി,reading day in kerala,reading day in india,reading day 2021,world reading day,importance of reading day,reading day wikipedia,reading day 2022,reading importance for students,what are the 10 importance of reading?,importance of reading pdf,importance of reading wikipedia,importance of reading for kids,importance of reading in pandemic,8 reasons why reading is important,reading day 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top