വായനാ ദിനം പാട്ട് | മലയാളം വരികൾ


പുസ്തകമെന്നുടെ ചങ്ങാതി | Vayana Dinam Song | Lyrical Video Song | School Bell | Pusthakamennude chengathi | വായനാ ദിനം പാട്ട്


#Vayanadinam #readingday #vayanadinamsong #വായനദിനം #readingday #readingday2022

Malayalam Lyrics:


പുസ്തകമെന്നുടെ ചങ്ങാതി 
 അറിവേകുന്നൊരു ചങ്ങാതി 
 വായനയെ നാം സ്നേഹിച്ചാൽ 
 നേർവഴി കാട്ടും ചങ്ങാതി 
 തെറ്റേതെന്നും ശേരിയേതെന്നും 
 ചൂണ്ടികാട്ടും ചങ്ങാതി 
 എല്ലാവര്ക്കും മാതൃകയായ് 
 എന്നെ വളർത്തും ചങ്ങാതി 
English Lyrics:

Pusthakamennude Chengathi
Arivekunnoru Chengathi
Vayanaye Nam Snehichal
Nervia Kattum Chengathi
Thettethennum Shariyethennum
Choondikattum Chengathi
Ellavarkkum Mathrukayaay
Enne Valarthum Chengathi

Video Link

Tags:

വായനാ ദിനം ,വായന ദിനം ആരുടെ ജന്മദിനം,വായന ദിനം കുറിപ്പ്,വായന ദിനം പ്രസംഗം മലയാളം,ലോക വായനാ ദിനം,വായന ദിനം 2021,വായന ദിനം ലേഖനം,വായനാ ദിനം എന്നാണ്,വായന ദിനം പ്രസംഗം മലയാളം pdf,വായനാ ദിനം ക്വിസ്,വായനാദിന ക്വിസ് മത്സരം 2021,വായന ദിനം 2021,ഗ്രന്ഥശാല ക്വിസ്,വായനദിന ക്വിസ് 2021,വനിതാ ദിനം ക്വിസ്,ദേശീയ വായന മാസം,വായനാദിനം ക്വിസ് pdf,ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് വായന ദിനമായി,reading day in kerala,reading day in india,reading day 2021,world reading day,importance of reading day,reading day wikipedia,reading day 2022,reading importance for students,what are the 10 importance of reading?,importance of reading pdf,importance of reading wikipedia,importance of reading for kids,importance of reading in pandemic,8 reasons why reading is important,reading day 2022#vayanadinamsong #vayanadinamsongs #readingdaysong,Vayana Dinam Songs Malayalam for Kids|വായനാ ദിനം പാട്ട് | Reading Day Song With Lyrics |New 2021Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top