ഹയർ സക്കൻഡറി വിഎച്ച്എസ്ഇ ഫലം അറിയാൻ

#plustworesult #plustwo #highersecondary 

 സംസ്ഥാന ഹയർ സക്കൻഡറി വിഎച്ച്എസ്ഇ ഫലം 2022 ജൂൺ 21 ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി  ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 30 മുതലാണ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചത്. മെയ് മൂന്ന് മുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

പ്ലസ് ടൂ വിഎച്ച്എസ്ഇ ഫലം അറിയാനുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ


To View Plus Two VHSE Result Website 


Click Here 👇

www.keralaresults.nic.in

www.education.kerala.gov.in

www.keralapareekshabhavan.in

www.results.kite.kerala.gov.in

www.results.kerala.nic.in

www.prd.kerala.gov.in

www.sietkerala.gov.in

www.thslcexam.kerala.gov.in

www.ahslcexam.kerala.gov.inTags:


keralaresults.nic.in,keralaresults.nic.in 2021 sslc,keralaresults.nic.in 2021,keralaresults.nic.in 2021 sslc result,kerala pareeksha bhavan sslc result,kerala pareeksha bhavan result 2021,kerala pareeksha bhavan sslc result 2021,kerala pareeksha bhavan,pareeksha bhavan,pareeksha bhavan sslc result 2021,kerala pareeksha bhavan 2021,kerala sslc results 2021,kerala sslc results,sslc results 2021,sslc result 2021 kerala it@school,it@school,kerala kite sslc result 2021,kite sslc result 2021,kite result,sslc result 2021 site,kerala sslc result 2021 site,keralapareekshabhavan.in sslc result 2021,

Keralapareekshabhavan.in,keralapareekshabhavann 2021,result kite kerala gov in,sslc result 2022,sslc result 2022 school wise,List of websites to Check SSLC Result 2021,Plus Two VHSE Result Result 2022,Plus Two VHSE ResultLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top