2022 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശം
        ” ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവം ”  

                   ” Azadi Ka Amrit Mahotsav ” 


#independenceday #independenceday2022 #independencedaymessage 


ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ്?

ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവം 2021 മാർച്ച് 12 ന് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു – 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഏകദേശം 75 ആഴ്‌ച മുമ്പ് – അഹമ്മദാബാദിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ തിരശ്ശീല ഉയർത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആഘോഷങ്ങൾ 2023 ഓഗസ്റ്റ് 15 വരെ തുടരും.

ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ‘ഹർ ഘർ തിരംഗ’. ഇന്ത്യൻ പതാക വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഉയർത്താനും ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.


ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ തീമുകൾ


✔  സ്വാതന്ത്ര്യസമരം: 

ത്യാഗങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ, അറിയപ്പെടാത്ത  നായകന്മാരുടെ ജീവനുള്ള കഥകൾ കൊണ്ടുവരാൻ തീം സഹായിക്കും. നേതാജി, ഷഹീദ് ദിവസ് തുടങ്ങിയവരുടെ ബിർസ മുണ്ട ജയന്തി, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്നിവ ഈ തീമിന് കീഴിലുള്ള പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.


✔  ആശയങ്ങൾ@75: 

രാജ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളിലും ഇവന്റുകളിലും തീം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അമൃത് കാലിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ (സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികത്തിനും 100-ാം വാർഷികത്തിനും ഇടയിലുള്ള 25 വർഷം) നമ്മെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം).


✔   Reslove@75: 

നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗധേയം രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ ദൃഢനിശ്ചയത്തിലും ദൃഢനിശ്ചയത്തിലുമാണ് ഈ തീമിന്റെ ശ്രദ്ധ. 2047-ലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വ്യക്തികൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ, സിവിൽ സമൂഹം, ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


✔   പ്രവർത്തനങ്ങൾ@75: 

കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന പുതിയ ലോകക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യയെ അതിന്റെ ശരിയായ സ്ഥാനം കൈക്കൊള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും തീം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.


✔   നേട്ടങ്ങൾ@75: 

ഈ തീം 5000+ വർഷത്തെ പുരാതന ചരിത്രത്തിന്റെ പൈതൃകമുള്ള 75 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ നേട്ടങ്ങളുടെ പൊതു വിവരണമായി വളരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.


ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളും മത്സരങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത്:


👉   സ്വച്ഛത ഫിലിമോൺ കാ അമൃത് മഹോത്സവ്

👉   നവ് ഭാരത് ഉദ്യാനിലെ ഐക്കണിക് സ്ട്രക്ചറിനായി ഡിസൈൻ                 മത്സരം

👉   നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രീഡം ഹീറോ വരയ്ക്കുക

👉   ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്വിസ്

👉   ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പ്ലാനിനായി ഒരു ടാഗ്‌ലൈൻ                  നിർദ്ദേശിക്കുക

👉   ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പ്ലാനിനായുള്ള ലോഗോ ഡിസൈൻ മത്സരം

👉   ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് മത്സരം

👉   ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള ലോഗോ ഡിസൈൻ മത്സരംTags:


Independence day Malayalam speech,India independence day speech in Malayalam,Independence day Malayalam speech for students,Independence day speech in Malayalam for children,independence day speech,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം 2021,independence day speech 2021,Independence Day Speech in Malayalam,independence day  2020,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് pdf,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2021 pdf,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് മത്സരം 2021,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് lp വിഭാഗം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് hs,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2022,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് ഓണ്ലൈന്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2021 മലയാളം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗം മലയാളം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന കഥകള്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രഭാഷണം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പതിപ്പ്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ചിത്രങ്ങള്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ഉപന്യാസം കുട്ടികള്ക്ക്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശം 2021,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ചരിത്രം,independence day speech,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം 2022,Independence Day Speech in Malayalam,independence day 2022,august 15 speech,independence day quiz,independence day song malayalam lyrics,independence day song for kids,സ്വാതന്ത്ര്യദിന പാട്ട്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പാട്ട്,independence day song malayalam,സ്വാതന്ത്ര ദിനം പോസ്റ്ററുകൾ,Independence Day Posters,Independence day kerala,സ്വാതന്ത്ര ദിനം 2022,സ്വാതന്ത്ര ദിനം,2022 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശം,independence day theme 2022,Independence Day Message,75th independence day 2022 theme,independence day 2022 status,75th independence day theme,independence day 2022 photos


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top