അമ്മക്കും അച്ഛനും ആദ്യപ്രണാമം | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥന | School Prayer Lyrics

#prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbell

 

 

Malayalam Lyrics

 

അമ്മക്കും അച്ഛനും ആദ്യപ്രണാമം 

ആചാര്യൻമാർക്കും കോടിപ്രണാമം 

ചെങ്ങാതിമാർക്കും മറ്റുള്ളോർക്കൊക്കെയും 

മംഗളം നേരുന്ന സ്നേഹപ്രണാമം 

ജന്മസൃഷ്ടാവാം ജഗതീഷപ്രണാമം 

 

മാനവജന്മ പിറവിക്കു നന്ദി 

നൻമുലപ്പാലിൻ കരുണക്കു നന്ദി 

താലോലമാട്ടിയ കൈകൾക്കു നന്ദി 

താരാട്ടുപാട്ടിനും കൂട്ടിനും നന്ദി 

 

അക്ഷരപൂവില് തേനിനു നന്ദി 

അറ്റമില്ലാത്തൊരു അറിവിനു നന്ദി 

മോഹങ്ങൾ തിരിനീട്ടും പുലരിക്കു നന്ദി 

സ്നേഹാലയമാകുമീ പാരിനു നന്ദി    

സ്നേഹാലയമാകുമീ പാരിനു നന്ദി   

സ്നേഹാലയമാകുമീ പാരിനു നന്ദി    

 

 

English Lyrics

 

Ammakkum Achanum Aadhyapranamam

Ajaryanmarkkum Kodipranamam

Chengathimarkkum Mattullorkokkeyum

Mangalam Nerunnu Snehapranamam

 

Manavajanma Piravikku Nandhi

Nanmulappalin Karunakku Nandhi

Thalolamattiya Kaikalku Nandhi

Tharattupattinum Koottinum Nandhi

 

Aksharapoovilu Theninu Nandhi

Attamillathorarivinu Nandhi

Mohangal Thirineettum Pularikku Nandhi

Snehalayamakumee Parinu Nandhi 

Snehalayamakumee Parinu Nandhi 

 

Snehalayamakumee Parinu Nandhi 

 

 

Watch Video Here 👇

 

 

 

Tags:

prayer song in malayalam lyrics,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,school prayer song malayalam lyrics,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,School Prayer Songs,Nanmaropiyaya daivame,malayalam kids song,നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ,School memories,school prathna,സ്കൂൾ ഓർമകൾ,Pravesanolsavam Song,school opening songs malayalam,school opening songs,വിരിഞ്ഞു നിന്നതാരിലും,Ammakkum Achanum Aadhyapranamam,poovachal school prayer,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top