ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം | Daivame Kaithozham Kelkumarakanam Lyrics

#prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbell

 

Malayalam Lyrics

 

ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം

പാവമാമെന്നെ നീ കാക്കുമാറാകണം

എന്നുള്ളിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകുമാറാകണം

നിന്നെ ഞാനെന്നുമേ കാണുമാറാകണം

നേർവഴിക്കെന്നെ നീ കൊണ്ടുപോയീടണം

നേർവരും സങ്കടം ഭസ്മമാക്കീടണം

ദുഷ്ടസംസർഗം വരാതെയാക്കീടണം

ശിഷ്ടരായുള്ളവർ തോഴരായീടണം

നല്ലകാര്യങ്ങളിൽ പ്രേമമുണ്ടാകണം

നല്ലവാക്കോതുവാൻ ത്രാണിയുണ്ടാകണം

കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം

സത്യം പറഞ്ഞീടാൻ ശക്തിയുണ്ടാകണം

ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം

പാവമാമെന്നെ നീ കാക്കുമാറാകണം

 

English Lyrics

 

Daivame Kaithozham Kelkumarakanam

Pavamanenne Nee Kakkumarakanam

Ennullil Bhakthiyundakumarakanam

Ninne Njanennume Kanumarakanam

Nervazhikenne Nee Kondupozheedanam

Nervarum Sankadam Bhasmamakkedanam

Dushta Samsargam Varatheyakkedanam

Shishtamayullavar Thozharayeedanam

Nallakaryangalil Premamundakanm

Nallavakkothuvan Traniyundakanam

Krithyangal Cheyyuvan Sradhayundakanam

Sathyam Paranjeedan Shakthiyundakanam

Daivame Kaithozham Kelkumarakanam

Pavamanenne Nee Kakkumarakanam

 

 

Tags:

 

daivame kaithozham k kumarakanam,daivame kaithozham kelkumarakanam mp3 download,nanma roopi yaya daivame lyrics,daivame kaithozham kelkumarakanam full movie,ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേള്ക്കുമാറാകണം lyrics,ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേള്ക്കുമാറാകണം pdf,daivame kaithozham kelkumarakanam lyrics,daivame kaithozham prayer lyrics in english,daivame kaithozham kelkumarakanam prayer song lyrics,kids song malayalam, malayalam kids song prayer song malayalam, school prayer song malayalam, school prayer malayalam, Malayalam prayer song ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,nanma roopi yaya daivame lyrics,ennum ennum nirayum velichame,engumengum nirayum velichame mp3 download,ninnil ennum nirayum lyrics,എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ വരികള്,ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥന വരികള്,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top