Tag: school prayer

ജഗന്നാഥാ ജഗന്നാഥാ ജയിപ്പൂ നിൻ നാമസിന്ധു | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം

ജഗന്നാഥാ ജഗന്നാഥാ  ജയിപ്പൂ നിൻ നാമസിന്ധു | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | Jagannatha Jagannatha Jayipoo Nin Namasindhu | Lyrical Prayer Video | School Bell   #schoolprayer #prayersongmalayalam   Malayalam Lyrics: ജഗന്നാഥാ ജഗന്നാഥാ  ജയിപ്പൂ നിൻ നാമസിന്ധു ജനകോടിയ്കകതാരിൽ മധുരബിന്ദു ജഗന്നാഥാ ജഗന്നാഥാ  ജയിപ്പൂ നിൻ നാമസിന്ധു ജനകോടിയ്കകതാരിൽ മധുരബിന്ദു   പ്രഭാതം നിൻമന്ദഹാസം പ്രദോഷം നിൻശോകഭാവം പ്രകൃതിയിലിവ രണ്ടും എനിക്കു വേണം പ്രഭാതം നിൻമന്ദഹാസം പ്രദോഷം നിൻശോകഭാവം […]

Subah Savere Lekar Tera Naam Prabhu Lyrics In English and Hindi

Subah Savere Lekar Tera Naam Prabhu Lyrics in English and Hindi #tumhihomata #prayersong #schoolprayer   English Lyrics Subah Savere Lekar Tera Naam Prabhu Lyrics  Subah Savere Lekar Tera Naam Prabhu Karte Hain Hum Shuru Aaj Ka Kaam Prabhu Subah Savere Lekar Tera Naam Prabhu Karte Hain Hum Shuru Aaj Ka Kaam Prabhu Karte Hain Hum […]

അറിവിൻ പ്രകാശമേ നീ നയിച്ചാലും | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer Lyrics

Arivin Prakashame Nee Nayichalum | അറിവിൻ പ്രകാശമേ നീ നയിച്ചാലും | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer Lyrics Video  | School Bell   School Bell Youtube Channel  is a learning channel mainly focusing Primary school studens watching videos classes may help students to improve their knowledge.   #prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbell   Malayalam Lyrics   അറിവിൻ പ്രകാശമേ […]

സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥന 🙏 | കരുണയാൽ എൻ മനം | School Prayer Song Malayalam

Malayalam Lyrics കരുണയാൽ എൻ മനം നീ നിറക്കേണം കരുണാമയനെ അകത്താരിൽ വർഷിക്കും നിൻ സ്നേഹ ജ്വാലകൾ അലിവായ് അറിവായ് തന്നീടണേ. ഞങ്ങൾ തൻ പാതകൾ നീ തെളിക്കേണം നിൻ കൃപാരശ്മികൾ നൽകേണമേ ജഗദീശ്വരാ കരുണാമയാ കരുതലാൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തീടണേ   English Lyrics Karunayaal En Manam Nee Nirakkenam Karunaamayane Akathaaril Varshikkum Nin Sneha Jwaalakal Alivaay Arivaay Thanneedane. Njangal Than Paathakal Nee Thelikkenam Nin Kripaarashmikal Nalkename Jagadeeshvaraa […]

അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക്കി | Akhilanda Mandalam | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം

അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക്കി | akhilanda mandalam aniyichorukki | School Prayer Song | Lyrical Video | School Bell   Malayalam Lyrics അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക്കി അതിനുള്ളിലാനന്ദ ദീപം കൊളുത്തി പരമാണുപൊരുളിലും സ്ഫുരണമായ് മിന്നും പരമപ്രകാശമേ ശരണം നീയെന്നും സുരഗോള ലക്ഷങ്ങളണിയിട്ടു നിര്‍ത്തി അവികല സൗഹൃദ ബന്ധം പുലര്‍ത്തി അതിനൊക്കെയാധാര സൂത്രമിണക്കി കുടികൊള്ളും സത്യമേ ശരണം നീയെന്നും ദുരിതങ്ങള്‍ കൂത്താടുമുലകത്തില്‍ നിന്റെ പരിപൂര്‍ണ്ണ തേജസ്സു വിളയാടിക്കാണ്മാന്‍ ഒരു ജാതി ഒരു മതമൊരുദൈവമേവം പരിശുദ്ധ വേദാന്തം […]

ഹൃദയ രാഗ തന്ത്രി മീട്ടി | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | Hridayaraga Thanthri Meeti | School Prayer Lyrics

#schoolprayer #prayersongmalayalam #hridayaraga Malayalam Lyrics ഹൃദയ രാഗ തന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹ ഗീതമേകിയും കർമ്മ ഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴും ആദിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തീടാം ഹൃദയ രാഗ തന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹ ഗീതമേകിയും കർമ്മ ഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴും ആദിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തീടാം   English Lyrics   Hridhayaragathantri Meetti Snehageethamegiyum Karmabhoomi Thaliridunna Varnamekiyum Nammil Vazhum Aadhinamam Ennu Vazhthidam Nammal Padumeesworangal Keerthanagalakane Choduveykumee Padhangal […]

ഈശ്വരാ കൈകൂപ്പി | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer Lyrics

  ഈശ്വരാ കൈകൂപ്പി | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer Lyrics Video Song Malayalam Eshwara Kai Koopi #prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbell     Malayalam Lyrics   ഈശ്വരാ കൈകൂപ്പി നില്പു ഞാൻ നിൻ മുന്നിൽ ഈറനണിഞ്ഞ മിഴികളോടെ കാരുണ്യമെന്നിൽ ചൊരിയേണെ ഭൂവിലും കാരണനായുള്ള തമ്പുരാനേ അച്ഛനും അമ്മയും എന്തു പറഞ്ഞാലും അക്ഷരം തെറ്റാതനുസരിച്ചും ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം പകരും ഗുരുവിനെ ഉണ്മയിൽ സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും കൂടെപ്പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ തന്റെ കു‌ടെപിറപ്പുകളായ് […]

Hridayaraga Thanthri Meeti | ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം

Malayalam Lyrics   ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി  സ്​നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന  വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴും ആദിനാമം  ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം   നമ്മൾ പാടുമീ സ്വരങ്ങൾ  കീർത്തനങ്ങളാകണേ ചോടുവയ്ക്കുമീ പദങ്ങൾ  നൃത്തലോലമാകണേ കുഞ്ഞുവീടിനുൾതടങ്ങൾ  സ്വർഗ്ഗമാകണേ അമ്മ നൽകും ഉമ്മപോലും  അമൃതമാകണേ പൂർണ്ണമീ ചരാചരങ്ങൾ  ഗുരുവരങ്ങളാകണേ       English Lyrics   Hridhayaragathantri Meetti Snehageethamegiyum Karmabhoomi Thaliridunna Varnamekiyum Nammil Vazhum Aadhinamam Ennu Vazhthidam Nammal Padumeesworangal Keerthanagalakane Choduveykumee Padhangal Nrithalolamakane Kunjuveedinulthadangal Swargamakane […]

നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥന | School Prayer Lyrics

നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer Lyrics Video Song Malayalam | School Bell #prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbell നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും മഹാശക്തിയും വിവേകവും തരേണമെ ദയാനിധേ നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം   Watch Video Here 👇 Tags:   kids song malayalam,malayalam kids song,prayer song […]

സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | അനന്ത സർഗ്ഗ വൈഭവം | School Prayer Lyrics

  #prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbell   Malayalam Lyrics   അനന്ത സർഗ്ഗ വൈഭവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമീ മഹാ പ്രപഞ്ച സീമ തോറുമേ നിറഞ്ഞിടുന്ന ദൈവമേ   അപാരമാകുമാ കൃപാ- വരങ്ങളേകു ഞങ്ങൾ തൻ  കുരുന്നു ചിത്തമാകവേ  കരുത്തുകൾ നിറയ്ക്കണം ബുദ്ധിശക്തി ഓർമ്മയും നിത്യശുദ്ധി വിനയവും സർഗ്ഗസിദ്ധിയൊക്കെയും ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണം   അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുകൾ  സഞ്ചയിക്കുമറിവുകൾ ചിന്തയിൽ അടങ്ങുവാൻ  ശക്തി നിത്യ മേകണം പിറന്ന പുണ്യഭൂമിയോടെനിയ്ക്കു കുറു തോന്നണം മരിക്കുവോളമമ്മയെ സ്മരിക്കുവാൻ കഴിയണം ചരാചരങ്ങൾ ഒക്കെയും സഹജർ […]

ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | Daivame Sachidananda | School Prayer Lyrics

 #prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbell   Malayalam Lyrics    ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ ദൈവമേ ഭക്ത വത്സലാ ദൈവമേ നിൻ കൃപാവരം  ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയേണമേ    ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ ദൈവമേ ഭക്ത വത്സലാ ദൈവമേ നിൻ കൃപാവരം  ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയേണമേ    പുലരുമ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു  എങ്ങും നിൻ കലാ വൈഭവം   ഇരുളുമ്പോൾ പോലും തേജോഗോളങ്ങൾ  നിൻ വിരൽ തുമ്പിൽ തിരിയുന്നു    ബുദ്ധിയും സർവശക്തിയും  ഞങ്ങൾക്കേകീടൂ  ദൈവമേ വിജ്ഞാനത്തിൽ പ്രദീപമേ  നല്ല ബുദ്ധി ഞങ്ങൾക്കരുളണേ    […]

അനന്ത സർഗ്ഗ വൈഭവം | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം Lyrics

#schooldays #schoolmemories #schoolbell അനന്ത സർഗ്ഗ വൈഭവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമീ മഹാ പ്രപഞ്ച സീമ തോറുമേ നിറഞ്ഞിടുന്ന ദൈവമേ അപാരമാകുമാ കൃപാ- വ ര ങ്ങളേകി ഞങ്ങൾ തൻ കുരുന്നു ചിത്തമാകവേ കരുത്തുകൾ നിറയ്ക്കണം ബുദ്ധിശക്തി ഓർമ്മയും നിത്യശുദ്ധി വിനയവും സർഗ്ഗസിദ്ധിയൊക്കെയും ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണം അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുകൾ സഞ്ചയിക്കുമറിവുകൾ ചിന്തയിൽ അടങ്ങുവാൻ ശക്തി നിത്യ മേകണം പിറന്ന പുണ്യഭൂമിയോടെനിയ്ക്കു കുറു തോന്നണം മരിക്കുവോളമമ്മയെ സ്മരിക്കുവാൻ കഴിയണം ചരാചരങ്ങൾ ഒക്കെയും സഹജർ പോലെ തോന്നണം ഉദാത്തമായ മാനവ സ്നേഹചിന്ത […]

Back To Top