കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും Malayalam Kusruthi Chodyangal

👉    ഒരു മൂലയിൽ ഒട്ടി ഇരിക്കുകയും ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തു ?

ഉത്തരം – Postal stamp .

 

👉    മാനത്ത് കാണുന്ന മറ്റൊരു മാനം ?

ഉത്തരം – വിമാനം  .

 

👉    തൊലി കളഞ്ഞാൽ പേര് മാറുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് ?

ഉത്തരം – നെല്ല് .

 

👉    മലയാളത്തിൽ നാവു കൊണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ കാലു കൊണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ?

ഉത്തരം – Walk (വാക്ക്)

 

👉    ഉറക്കത്തിലും ഒരു പ്രാവശ്യം വരുന്നു ഉണരുമ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം വരുന്നു എന്ത് ?

ഉത്തരം – “ഉ”  .

 

👉    ജീവനില്ലാത്ത എനിക്ക് അഞ്ചു വിരലുകൾ ഉണ്ട് ആരാണ് ഞാൻ ?

 ഉത്തരം – Gloves .

 

 

👉    തമിഴ് വാക്കും മലയാളം വാക്കും ചേർത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ?

ഉത്തരം – തണ്ണിമത്തൻ .

 

👉    തല തിരിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ആര് ?

ഉത്തരം – ലത .

 

👉    സഞ്ചിയിൽ പൂച്ച കയറിയാൽ എന്ത് പറയും ?

ഉത്തരം – Kit Kat .

 

 

👉    ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ ഷേവ് ചെയ്താലും വൈകിട്ട്  ആകുമ്പോൾ താടിയും മുടിയും ഉണ്ടാകുന്നത് ആർക്ക്.. ?

ഉത്തരം – ബാർബർക്ക് .

 

👉    രണ്ടക്ഷരം പോയാൽ ഒന്നാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ?

ഉത്തരം – Phone (One)

 

👉    കണക്കിലുള്ള രണ്ട് ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ  ആണെന്ന് പറയാമോ ?

ഉത്തരം – അരയും കാലും

 

 

👉    കണ്ണുള്ളവർക്കും കണ്ണില്ലാത്തവർക്കും ഒരേപോലെ കാണാവുന്നത് എന്ത്?

ഉത്തരം – സ്വപനം .

 

👉    ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സുന്ദരൻ ആകാൻ എന്തു ചെയ്യണം ?

ഉത്തരം – സുന്ദരൻ എന്ന് പേരിടുക. 

 

👉    സ്ത്രീകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന മാസം ഏത് ?

ഉത്തരം – മേടം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top