എസ് എസ് എൽ സി ഫലം അറിയാനുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ

List of Websites to Check SSLC Result 2024

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം മെയ് 8 ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. മെയ് 09 നാണ്  പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക.

 

To View SSLC Result Websites

 

Click Here 👇

 

prd.kerala.gov.in

www.sslcexam.kerala.gov.in

www.education.kerala.gov.in

www.keralapareekshabhavan.in

www.results.kite.kerala.gov.in

www.results.kerala.nic.in

www.prd.kerala.gov.in

www.sietkerala.gov.in

www.sslchiexam.kerala.gov.in

www.thslcexam.kerala.gov.in

www.ahslcexam.kerala.gov.in

Tags:

keralaresults.nic.in,keralaresults.nic.in 2024 sslc,keralaresults.nic.in 2024,keralaresults.nic.in 2024 sslc result,kerala pareeksha bhavan sslc result,kerala pareeksha bhavan result 2024,kerala pareeksha bhavan sslc result 2024,kerala pareeksha bhavan,pareeksha bhavan,pareeksha bhavan sslc result 2024,kerala pareeksha bhavan 2024,kerala sslc results 2024,kerala sslc results,sslc results 2024,sslc result 2024 kerala it@school,it@school,kerala kite sslc result 2024,kite sslc result 2024,kite result,sslc result 2024 site,kerala sslc result 2024 site,keralapareekshabhavan.in sslc result 2024,keralapareekshabhavan.in,keralapareekshabhavan.in 2024,result kite kerala gov in,sslc result 2022,sslc result 2022 school wise,List of websites to Check SSLC Result 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top