മലയാളം കടങ്കഥകൾ | ഉത്തരവും | Malayalam Kadamkadha With Answers

മലയാളം കടങ്കഥകൾ | ഉത്തരവും | Malayalam Kadamkadha With Answers

Hi Welcome To School Bell Channel

 it is an Entertaining Channel Including School Welcome Song , School Prayer Songs .School Prayers, Kids Prayers, Poems, Stories, Rhymes ,Online Classes and other fun stuff for your little ones.

 

1.വീട്ടിലെ കോവിലിൽ മൂന്നുണ്ട് ദൈവങ്ങൾ.

അടുപ്പ്

 

 

2.വെട്ടും തോറും വളരും ഞാൻ.

തലമുടി

 

3.വെള്ളച്ചാരെ മാറ്റിയിരുത്തി, ചോപ്പന്മാരെ കേറ്റിയിരുത്തി.

ചാരം വാരി തീകൂട്ടി

 

 

4.വെള്ളമതിലിനുള്ളിൽ ഒരു വെള്ളിവടി.

 

വാഴപ്പിണ്ടി

 

 

5.വെള്ളിക്കിണ്ണത്തിൽ ഞാവൽപ്പഴം.

കണ്ണ്

 

6.വേലിപ്പൊത്തിലിരിക്കും രത്നം.

മിന്നാമിനുങ്ങ്

 

 

7.വലവീശും ഞാൻ മുക്കുവനല്ല, നൂല് നൂൽക്കും ഞാൻ വിൽക്കാറില്ല.

ചിലന്തി

 

 

8.വായില്ല നാക്കുണ്ട്, നാക്കിന്മേൽ പല്ലുണ്ട്.

ചിരവ

 

 

9.വാലില്ലാക്കോഴി നെല്ലിനു പോയി.

വെള്ളിച്ചക്രം

 

10.വാലില്ലാത്തമ്മയ്ക്ക് വാലുള്ള മക്കൾ.

തവള

 

11.വില്ലാണ് പക്ഷേ ഞാണില്ല കെട്ടാൻ.

മഴവില്ല്

 

 

12.വീട്ടിലും നിർത്തില്ല നാട്ടിലും നിർത്തില്ല.

പേപ്പട്ടി

 

 

13.വട്ടത്തിൽ ചവിട്ടിയിൽ നീളത്തിലോടും.

സൈക്കിൾ

 

 

14.വട്ടി എടുത്താൽ കാള ഓടും.

വഞ്ചി

 

 

15.വരുമ്പോൾ കറുത്തിട്ട്, പോകുമ്പോൾ വെളുത്തിട്ട്.

തലമുടി

 

 

16.വരുമ്പോൾ ചുവന്നിട്ട്, പോകുമ്പോൾ കറുത്തിട്ട്.

മൺകലം

 

 

17.മുള്ളിനുള്ളിലെ സുന്ദരിക്കുട്ടി.

റോസാപുഷ്പം

 

 

18.മുള്ളില്ലാത്ത പുറംകാട്ടിൽ എല്ലില്ലാത്ത ഒരെലിക്കുഞ്ഞ്.

പേൻ

 

 

19.മുള്ളുണ്ട് മുരിക്കല്ല, കയ്പുണ്ട് കാഞ്ഞിരമല്ല.

പാവയ്ക്ക

 

 

20.മുള്ളുണ്ട് മുരിക്കല്ല, വാലുണ്ട് പശുവല്ല.

ചക്ക

 

 

21.മുറ്റത്തുനിൽക്കും മണികണ്ഠനാനയ്ക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്നു് മുറിത്തുടൽ.

വാഴക്കുല

 

 

22.മുറ്റത്തെ ചെപ്പിനടപ്പില്ല.

കിണർ

 

 

23.മൂന്നു ചിറകുള്ള വവ്വാൽ.

സീലിംഗ് ഫാൻ

 

24.മേലേവീട്ടിലെ മുത്തശ്ശ്യമ്മേടെ പൊട്ടിച്ചിരിയും പേടിപ്പിക്കും.

മിന്നലും ഇടിയും

 

25.മകൻ അറയ്ക്കകത്ത്, അമ്മ പുരയ്ക്ക് പുറത്ത്.

നെല്ലും വൈക്കോലും

 

26.മണ്ണിനടിയിൽ പൊന്നമ്മ.

മഞ്ഞൾ

 

27.മണ്ണിൽ മുളയ്ക്കാതെ മരത്തിൽ പടർന്നു.

ചിതൽ

 

28.മണ്ണ് വെട്ടി വെട്ടി പൊന്ത കണ്ടു. പൊന്ത വെട്ടി വെട്ടി പാറ കണ്ടു. പാറ വെട്ടി വെട്ടി വെള്ളി കണ്ടു. വെള്ളി വെട്ടി വെട്ടി വെള്ളം കണ്ടു.

തേങ്ങ

 

29.മുക്കണ്ണൻ ചന്തയ്ക്ക് പോയി.

തേങ്ങ

 

30.പുക തുപ്പുന്ന പാമ്പ്.

തീവണ്ടി

 

31.പുറം പരപരാ, അകം മിനുമിനാ.

ചക്ക

 

32.പൂട്ടാനെളുപ്പം തുറക്കാനാവില്ല.

തൊട്ടാവാടി

 

33.പൂട്ടില്ലാപ്പെട്ടി, പൂട്ടാതെടുക്കും പെട്ടി.

ശവപ്പെട്ടി

 

34.പൊക്കിളിൽ തൊട്ടാൽ ഇളിച്ചു കാട്ടും.

ടോർച്ച്

 

35.പൊന്ന് തിന്ന് വെള്ളി തുപ്പി.

അയനിച്ചക്കയുടെ കുരു

 

36.പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്, പ്രദക്ഷിണമുണ്ട്, നേദ്യവും ധാരയുമുണ്ട്, പക്ഷേ പൂജയില്ല.

 

ചക്ക്

 

 

37.പകലെല്ലാം പച്ചക്കായ, രാവായാൽ പഴുത്തകായ.

ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് • സാധാരണ ബൾബ് പകൽ കത്തിക്കാറില്ല. അത് പച്ചക്കായ. രാത്രിയിൽ മഞ്ഞ പ്രകാശത്തോടെ കത്തുന്നത് കാണാം. അത് പഴുത്തകായ.

38.പകൽ വെളുപ്പും, രാത്രി കറുപ്പും.

സൂര്യൻ

 

39.അമ്മ തൊട്ടാലും അമ്മയെ തൊട്ടാലും മകനില്ലാതാവും.

 

തീപ്പെട്ടിയും കൊള്ളിയും

 

 

40.അമ്മയെ തൊട്ട മകൻ വെന്തുമരിച്ചു.

 

തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി

 

 

41.പച്ചക്കൊരു കെട്ട്, ചുട്ടാൽ ഒരു കുട്ട.

പപ്പടം

 

42.പലകക്കീഴെ പച്ചയിറച്ചി.

നഖം

43.പാടാനറിയാം പറയാനറിയാം, ചെയ്യാനൊന്നുമറിയില്ല.

റേഡിയോ

 

44.പാടുന്നുണ്ട് പറക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ണിൽക്കാണാനൊക്കില്ല.

കാറ്റ്

 

45.പാതാളം പോലെ വായ്, കോലുപോലെ നാവ്.

മണി

 

46.പാൽമൊന്തയിൽ കരിമീൻ.

കണ്ണ്

 

47.പിടിച്ചാൽ ഒരു പിടി, അരിഞ്ഞാൽ ഒരു മുറം.

ചീര

 

48.പിടിച്ചാൽ പിടികിട്ടില്ല, വെട്ടിയാൽ വെട്ടേൽക്കില്ല.

വെള്ളം

 

49.നട്ടാൽ മുളക്കൂല, വേലീമ്മൽ പടരൂല, നാട്ടിലെല്ലാടത്തും കറി.

ഉപ്പ്

 

50.നാവൂരി പാലുകൊണ്ട് നാടാകെ കല്യാണം.

ട്യൂബ്‌ലൈറ്റ്, നിലാവ്

 

51.നാലുകാലുണ്ട്, നടുവുണ്ട്, നായക്കു തിന്നാൻ ഇറച്ചിയില്ല.

കസേര

 

52.നാലുകാലുള്ളൊരു നങ്ങേലിപ്പെണ്ണിനെ കോലുനാരായണൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി.

പാമ്പ് തവളയെ പിടിക്കുന്നത്

 

53.നാലുപേരും കൂടി ഒരുവഴിക്ക് പോയി, മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ ഒരാൾ.

മുറുക്കാൻ

 

54.നാലുപേരുകൂടി ഒന്നായി.

മുറുക്കുക

 

55.നിലം കീറി പൊന്നെടുത്തു.

മഞ്ഞൾ

 

56.നോക്കിയാൽ കാണാം, കാണുന്നതൊക്കെ പിടിക്കാം.

ഛായാഗ്രാഹി (ക്യാമറ)

 

 

57.തുമ്പിക്കൈയില്ലാത്ത ആന.

കുഴിയാന

 

58.തെക്ക് നിന്ന് വന്ന കാളയ്ക്ക് പള്ളയ്ക്കൊരു കൊമ്പ്.

കിണ്ടി

 

59.തേങ്ങാപ്പൂളൊരു തേങ്ങാമുറിയായ്.

ചന്ദ്രൻ

 

 

60.അമ്മയ്ക്ക് വാലില്ല, മകൾക്ക് വാലുണ്ട്.

തവള
 
 
 
 
 
 
Tags:
 
 
Easy riddles in english,riddles in english,riddles with answers,tricky riddles with answers,riddles for kids,50 hard riddles,riddles with answers for adults,funny riddle,Riddles in English hard,കടംകഥകള്‍,കടംകഥകള് in malayalam
കടംകഥകള് ഉത്തരം,കുട്ടികളുടെ കടംകഥകള്,കടംകഥകള് pdfപൂമ്പാറ്റയെ കുറിച്ചുള്ള കടംകഥകള്,പുതിയ കടംകഥകള്
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടംകഥകള്,കടം കഥ ചോദ്യം,Riddle (കടങ്കഥ),A riddle is a statement, question or phrase having a double or veiled meaning, put forth as a puzzle to be solved. ,
 

5 thoughts on “മലയാളം കടങ്കഥകൾ | ഉത്തരവും | Malayalam Kadamkadha With Answers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top