ഈ വർഷത്തെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന സന്ദേശം | Theme 2024

This year's Republic Day message

റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശം 2024

 

” Viksit Bharat’ and ‘Bharat – Loktantra ki Matruka’ “

2024ലെ 75-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പ്രമേയം ” സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത – വികസിത ഇന്ത്യ’, ‘ഇന്ത്യ – ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവ്’ എന്നിവയാണ്.

2024 റിപ്പബ്ലിക് ദിനം: പ്രാധാന്യം

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അംഗീകാരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 26-ന് ആഘോഷിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ രേഖയായി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിന് (1935) പകരമായി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന 1950-ലെ തീയതിയെ ആദരിക്കുന്നു. ഈ ദിനം ഭരണഘടനയിൽ ഉൾച്ചേർത്ത ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങൾക്ക് അടിവരയിടുകയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

2024 റിപ്പബ്ലിക് ദിനം: മുഖ്യാതിഥികൾ 

ഈ വർഷത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ മുഖ്യാതിഥിയാകും. ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള 95 അംഗ മാർച്ചിംഗ് കൺഡിജന്റും 33 അംഗ ബാൻഡ് സംഘവും പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഒരു മൾട്ടി റോൾ ടാങ്കർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് (എംആർടിടി) വിമാനങ്ങളും ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് റാഫേൽ വിമാനങ്ങളും ഫ്ലൈ പാസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കും.റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഒരു ദേശസ്നേഹ സന്ദർഭം മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആദർശങ്ങളുടെയും തത്വങ്ങളുടെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്. രാജ്യം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും ജനാധിപത്യം, നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം എന്നിവയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത പുതുക്കാനുമുള്ള ദിനമാണിത്.

 

Tags:

Republic day theme 2024 india,Republic day theme 2024 essay,75th republic day 2024,republic day 2024 speech,2024 republic day how many years,republic day 2024 quotes,republic day 2024 chief guest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top