അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക്കി | Akhilanda Mandalam | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം

akhilanda mandalam lyrics

അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക്കി | akhilanda mandalam aniyichorukki | School Prayer Song | Lyrical Video | School Bell

 

Malayalam Lyrics


അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക്കി
അതിനുള്ളിലാനന്ദ ദീപം കൊളുത്തി
പരമാണുപൊരുളിലും സ്ഫുരണമായ് മിന്നും
പരമപ്രകാശമേ ശരണം നീയെന്നും
സുരഗോള ലക്ഷങ്ങളണിയിട്ടു നിര്‍ത്തി
അവികല സൗഹൃദ ബന്ധം പുലര്‍ത്തി
അതിനൊക്കെയാധാര സൂത്രമിണക്കി
കുടികൊള്ളും സത്യമേ ശരണം നീയെന്നും
ദുരിതങ്ങള്‍ കൂത്താടുമുലകത്തില്‍ നിന്റെ
പരിപൂര്‍ണ്ണ തേജസ്സു വിളയാടിക്കാണ്മാന്‍
ഒരു ജാതി ഒരു മതമൊരുദൈവമേവം
പരിശുദ്ധ വേദാന്തം സഫലമായ് തീരാന്‍
അഖിലാധി നായകാ തവ തിരുമുമ്പില്‍
അഭയമായ് നിത്യവും പണിയുന്നു ഞങ്ങള്‍
സമരാദി തൃഷ്ണകളാകവേ നീക്കി
സമതയും ശാന്തിയും ക്ഷേമവും തിങ്ങി
ജനതയും ജനതയും കൈകോര്‍ത്തിണങ്ങി
ജനിത സൗഭാഗ്യത്തിന്‍ ഗീതം മുഴങ്ങി
നരലോക മെപ്പേരുമാനന്ദം തേടി
വിജയിക്കനിന്‍ തിരുനാമങ്ങള്‍ പാടി
 
English Lyrics
 
Akhilanda Mandalam Aniyichorukki
Athinullil Ananda Deepam Koluthi
Paramanu Poruleelum Sphuranamai Minnum
Parama Prakashamey Sharanam Nee Ennum
suragola lakshangal aniyittu nirthi
avikala souhrida bandham pularthi (suraloga..)
athinokke aadhaara soothraminakki
nilakollum sathyame
saranam nee nithyam
Akhilanda Mandalam Aniyichorukki
Athinullil Ananda Deepam Koluthi
durithangal koothaadum ulakathil ninte
paripoorna thejassu vilayaadi kaanmaan
orujaathi oru mathamoru daivamevam
parisudha vedantham saphalamay theeram
akhiladhi naayaka vaa thirumbil
abhayamaay nithyavum paniyunnu njangal
Akhilanda Mandalam Aniyichorukki
Athinullil Ananda Deepam Koluthi
Samaradi Thrishnakal Aakavey Neengi
Samathayum Shanthiyum Kshemavum Thingi
Janathayum Janathayum Kai Korthinangi
Janitha Soubhagyathin Geetham Muzhangi
Naralokam Eppozhum Anandam nedi
Vijayikka Nin Thiru Namangal Paadi

 
 
Watch Video Here 👇
Tags:
 
prayer song in malayalam lyrics,prayer song in malayalam,prayer song malayalam,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,school prayer song malayalam lyrics,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,prayer song kids,akhilanda mandapam aniyichorukki,അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക്കി,akhilanda mandalam,akhilanda mandalam lyrics,അഖിലാണ്ഡമണ്ഡലം,അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലം,അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി

One thought on “അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക്കി | Akhilanda Mandalam | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top