Vande Mataram | Lyrical Video Song | വന്ദേമാതരം | National Song | School Bell

വന്ദേ മാതരം…വന്ദേ മാതരം….

വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം

സുജലാം സുഫലാം മലയജ ശീതളാം

സസ്യശ്യാമലാം മാതരം…. വന്ദേ മാതരം….

വന്ദേ മാതരം…വന്ദേ മാതരം….

ശുഭ്രജ്യോത്സ്ന പുളകിത യാമിനീം

ഫുല്ലകുസുമിത ദ്രുമതല ശോഭിനീം

വന്ദേ മാതരം…വന്ദേ മാതരം….

സുഹാസിനീ സുമധുര ഭാഷിണീം

സുഖദാം വരദാം മാതരം… വന്ദേ മാതരം

വന്ദേ മാതരം…വന്ദേ മാതരം….

 

വന്ദേ മാതരം…വന്ദേ മാതരം….

തുമി വിദ്യാ തുമി ധർമ, തുമി ഹൃദി തുമി മർമ

ത്വം ഹി പ്രാണാ: ശരീരേ

ബാഹുതേ തുമി മാ ശക്തി,

ഹൃദയേ തുമി മാ ഭക്തി,

തോമാരൈ പ്രതിമാ ഗഡി മന്ദിരേ മന്ദിരേ

വന്ദേ മാതരം…വന്ദേ മാതരം….

വന്ദേ മാതരം…വന്ദേ മാതരം….

Video Link 🖇️

https://youtu.be/S-p4PorGnHM

Tags :

Vande Mataram,വന്ദേമാതരം,Vande Mataram Lyrics,വന്ദേമാതരം വരികൾ,vandhe madharam,വന്ദേ മാതരം,വന്ദേ മാതരം വരികൾ,independence day speech,independence day speech 2021,independence day 2021,august 15 speech,independence day,Independence day 2021,independence day song for kids,സ്വാതന്ത്ര്യദിന പാട്ട്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പാട്ട്,independence day song malayalam,independence day songs,august 15 songs,august 15,august 15 songs english,independence day songs for singing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top