ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം സന്ദേശം 2023

 

 

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം സന്ദേശം 2023 | World Environment Day Theme

#OnlyOneEarth  #environmentday #environmentday2023

 

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേക സന്ദർഭം എല്ലാ വർഷവും രാജ്യത്തുടനീളം ആഘോഷിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവബോധം പകരുന്ന അനുയോജ്യമായ അവസരമാണിത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ബോധവത്കരണവും പ്രവർത്തനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ അവസരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

ലോകമെമ്പാടും എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 05 ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ (UNEP) നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇത് 1973 മുതൽ വർഷം തോറും നടക്കുന്നു, ഇത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി വളർന്നു.

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 2023: സന്ദേശം 

2023-ലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം  #BeatPlastic Pollution എന്നതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിനെതിരായ ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഈ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കാനും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാനുമുള്ള സമയമാണിത്.

ഈ പ്രത്യേക ദിനം പരിസ്ഥിതിക്കും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 1972-ൽ സ്റ്റോക്ക്‌ഹോം കോൺഫറൻസ് ഓൺ ദി ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റിൽ (5-16 ജൂൺ 1972) ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇത് സ്ഥാപിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകളുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും സംയോജനത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ ഫലമായിരുന്നു ഇത്. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം, 1974-ൽ, ‘എന്റെ ഭൂമി മാത്രം’ എന്ന പ്രമേയവുമായി ആദ്യത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം.

 

 

 

Tags:

2023 ലെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം,പരിസ്ഥിതി ദിന പ്രസംഗം മലയാളം, Environmental Day Pledge , പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് ,പരിസ്ഥിതി ദിന  പ്രതിജ്ഞ,ഈ വർഷത്തെ  പരിസ്ഥിതിദിന സന്ദേശം എന്താണ് ,പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം,2023 ലെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം,പരിസ്ഥിതി ദിനം quotes in malayalam,,2023 environment day theme,world environment day 2023 theme and host country,2023 പരിസ്ഥിതി ദിന തീം,environment day school activity,kerala school environment day special,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top