അറിവിൻ പ്രകാശമേ നീ നയിച്ചാലും | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer Lyrics

Arivin Prakashame Nee Nayichalum | അറിവിൻ പ്രകാശമേ നീ നയിച്ചാലും | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer Lyrics Video  | School Bell

 

School Bell Youtube Channel  is a learning channel mainly focusing Primary school studens

watching videos classes may help students to improve their knowledge.

 

#prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbell

 

Malayalam Lyrics

 

അറിവിൻ പ്രകാശമേ നീ നയിച്ചാലും 

അലിവിൻ പ്രവാഹമേ നീ തുണച്ചാലും 

അകതാരിൽ എന്നും കനിവ് നിറഞ്ഞീടാൻ 

അക്ഷരപ്പൊരുളേ നീ കാവലാകേണമേ 

പുതിയ പ്രഭാതം വിടരുവാനായ് 

പുതിയ പ്രതീക്ഷ പൂവിരിയുവാനായ് 

നന്മകൾ നിറയുമീ പൂങ്കാവുകൾ 

സ്നേഹം വിതക്കും വയലേലകൾ 

ഞങ്ങൾ തൻ മനതാരിൽ എന്നുമെന്നും 

അക്ഷരപ്പൊരുളിൻ പ്രഭയേകണേ 

അക്ഷരപ്പൊരുളിൻ പ്രഭയേകണേ 

അറിവിൻ പ്രകാശമേ നീ നയിച്ചാലും 

അലിവിൻ പ്രവാഹമേ നീ തുണച്ചാലും 

അകതാരിൽ എന്നും കനിവ് നിറഞ്ഞീടാൻ 

അക്ഷരപ്പൊരുളേ നീ കാവലാകേണമേ 

English Lyrics
 
 
Arivin Prakashame Nee Nayichalum
Alivin Pravahame Nee Thunachalum
Akatharil Ennum Kanivu Niranjeedan
Aksharaporule Nee Kavalakane
Puthiya Prabhavam Vidaruvanaay
Puthiya Pratheeksha Pooviriyuvaanay
Nanmakal Nirayumee Poonkavukal
Njangal Than Manadharil Ennumennum
Aksharaporulin Prabhayekane
Aksharaporulin Prabhayekane
Arivin Prakashame Nee Nayichalum
Alivin Pravahame Nee Thunachalum
Akatharil Ennum Kanivu Niranjeedan
Aksharaporule Nee Kavalakane
 
 
Watch Video Here 👇

Tags:

prayer song in malayalam lyrics,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,school prayer song malayalam lyrics,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,School Prayer Songs,Nanmaropiyaya daivame,malayalam kids song,നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ,School memories,school prathna,സ്കൂൾ ഓർമകൾ,Pravesanolsavam Song,school opening songs malayalam,school opening songs,വിരിഞ്ഞു നിന്നതാരിലും,Ammakkum Achanum Aadhyapranamam,poovachal school prayer,school inaguration,prayer song in malayalam lyrics,prayer song in malayalam,prayer song malayalam,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,school prayer song malayalam lyrics,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,prayer song kids,akhilanda mandapam aniyichorukki,അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക്കി,akhilanda mandalam,akhilanda mandalam lyrics,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top