മനോഹരമായ സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥന 🙏

 

Malayalam Lyrics

 

ഈശ്വര നാമം 

എന്നും എന്നുടെ 

അധരം ഉരുവിടണം 

ഈശ്വര  മൊഴികൾ 

എന്നും എന്നുടെ 

കാതിൽ മുഴങ്ങീടണം 

ഈശ്വര പാതയിൽ 

എന്നും എന്നുടെ 

പാദം നീങ്ങീടനം 

 

 

English Lyrics

 

Eeshwara namam 

ennum ennude 

adharam uruvidanam

Eeshara mozhikal 

ennum ennude 

kathil muzhangidenam

Eeshwaara  pathayil 

ennum ennude 

padam neengidenam.

 

 

 

Tags:

prayer song in malayalam lyrics,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,school prayer song malayalam lyrics,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,School Prayer Songs,Nanmaropiyaya daivame,malayalam kids song,നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ,School memories,school prathna,സ്കൂൾ ഓർമകൾ,Pravesanolsavam Song,school opening songs malayalam,school opening songs,വിരിഞ്ഞു നിന്നതാരിലും,Ammakkum Achanum Aadhyapranamam,poovachal school prayer,school inaguration,prayer song in malayalam lyrics,prayer song in malayalam,prayer song malayalam,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,school prayer song malayalam lyrics,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,prayer song kids,akhilanda mandapam aniyichorukki,അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top