ഓണമായ് പൊന്നോണമായ് | Onam New Song 2023 | Lyrical Video | ഓണപ്പാട്ട്

 

ഓണമായ് പൊന്നോണമായ്   Lyrical Video Song |  | School Bell

 

#onamsong #onam2023 # #onamkidssong

 

ഓണമായ് പൊന്നോണമായ് 

സദ്യകൾക്കൊരുക്കമായ് 

മാവേലി തിരുമേനി 

എത്തിടാൻ നേരമായീ 

കോടികൾ ഉടുത്തു ഞാൻ 

കാത്തിങ്ങു നിൽകയല്ലോ 

മെതിയടി താളം തുടി 

മുഴങ്ങി കേൾക്കായല്ലോ 

 

ഓണത്തപ്പാ കുടവയറാ 

ഓണം വന്നതറിഞ്ഞില്ലേ 

ഓണക്കൂട്ടാൻ എന്തെല്ലാം 

ചേനത്തണ്ടും ചെറുപയറും 

ഓണക്കളികൾ എന്തെല്ലാം 

ഓണത്തല്ലും ഊഞ്ഞാലും  

 

ഓണത്തപ്പാ കുടവയറാ 

ഓണം വന്നതറിഞ്ഞില്ലേ 

ഓണക്കൂട്ടാൻ എന്തെല്ലാം 

ചേനത്തണ്ടും ചെറുപയറും 

ഓണക്കളികൾ എന്തെല്ലാം 

ഓണത്തല്ലും ഊഞ്ഞാലും  

 

ഓണമായ് പൊന്നോണമായ് 

സധ്യകൾക്കൊരുക്കമായ് 

മാവേലി തിരുമേനി 

എത്തിടാൻ നേരമായീ 

കോടികൾ ഉടുത്തു ഞാൻ 

കാത്തിങ്ങു നിൽകയല്ലോ 

മെതിയടി താളം തുടി 

മുഴങ്ങി കേൾക്കായല്ലോ 

 

ഒന്നാം കുന്നിലെ 

ഓലവാലൻ കിളി 

പൊന്നോണനാളിൽ 

നീ പാട്ടുപാട് 

രണ്ടാം തുഞ്ചത് കുന്നത്ത്  

കൊഞ്ചുന്ന തേൻകിളി 

പാറിപ്പറന്ന് നീ കൂട്ടുകൂട്

 

Whach Video 👇

https://youtu.be/Ia0b56sRrIo

Onam Tags:

onam songs 2023,onam songs malayalam,onam2021,ഓണപ്പാട്ടുകൾ,Onappattukal,ഓണപ്പാട്ട്,ഓണം പാട്ടുകൾ,Onam vanne song,onam songs lyrics in malayalam,onam songs lyrics,Onapattu,ഓണപ്പാട്ടുകൾ 2023,onappattukal for kids,onam kutti pattukal malayalam,onapattukal malayalam,onappattukal malayalam,onam pattukal,Poovili poovili ponnonamayi,പൂവിളി പൂവിളി,poovili poovili ponnonamayi lyrics,onam onam ponnonam song,onam onam ponnonam,ഓണമായ് പൊന്നോണമായ്,onamay ponnonamay</span>

<p>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top